Harjurinne kulotettiin Janakkalassa

UPM kulotti heinäkuussa metsätilallaan Janakkalassa neljä hehtaaria harjurinnettä. Tavoitteena oli parantaa tällaisilla paahderinteillä viihtyvien kasvi- ja hyönteislajien elinmahdollisuuksia. Metsäpalojen tehokkaan torjunnan ja harjumetsien umpeenkasvun myötä monet näistä harjujen kuivilla, valoisilla ja lämpimillä rinteillä viihtyvistä lajeista ovat taantuneet viime vuosina.

Koivistonharju on tyypillinen etelähämäläinen rehevähkö harju, jonka eteläiset rinteet olivat täysin umpeenkasvaneet. Harjulta hakattiin uudistuskypsä mäntyvaltainen puusto keväällä 2006 ja hakkuualueelle jätettiin säästöpuuryhmiä sekä kaikki oksat ja latvukset. Kulotus oli osa laajaa ympäristö- ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa yhteishanketta.

UPM aloitti alueella kovakuoriaisseurannan heti polton jälkeen. Lisäksi Suomen ympäristökeskus on perustanut alueelle kasvillisuusseurantaa varten koeruutuja.

Lisätietoja:
Ympäristöasiantuntija Juha-Matti Valonen, puh. 0400 152 416