Franklin Resources, Inc. -ryhmän osuus UPM:n osakepääomasta alle 5 prosenttia

(UPM, Helsinki, 21.4.2009) - Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisesti UPM ilmoittaa, että 17.4.2009 Franklin Resources, Inc. -ryhmän osuus UPM:n osakemäärästä oli 4,79 prosenttia ja äänimäärästä 6,53 prosenttia.

Franklin Resources, Inc. -ryhmään kuuluvat rahastot omistivat 17.4.2009 UPM:n osakkeita seuraavasti:


Osakemäärä Osuus
osakemäärästä (%) Osuus
äänimäärästä (%)
Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 50 976 0,01 0,01
Franklin Templeton Investments Australia Limited 3 620 0,00 0,00
Franklin Templeton Investments Corp. 499 232 0,10 0,10
Franklin Templeton Investment Management Limited 578 027 0,11 0,11
Templeton Asset Management Ltd. 1 087 262 0,21 0,21
Templeton Global Advisors Limited 21 208 300 4,08 4,08
Templeton Investment Counsel, LLC 1 477 599 0,28 0,28
Yhteensä 24 905 016 4,79 % 4,79 %

Lisäksi Franklin Resources, Inc. -ryhmällä oli 17.4.2009 valtuutus käyttää äänioikeutta prosentin osuudella seuraavasti:

Osakemäärä Osuus äänimäärästä (%)
Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 1 386 741 0,27
Franklin Templeton Investments Australia Limited 124 266 0,02
Franklin Templeton Investments Corp. 2 399 348 0,46
Franklin Templeton Investment Management Limited 37 580 0,01
Franklin Templeton Portfolio Advisors, Inc. 393 113 0,08
Templeton Asset Management Ltd. 450 990 0,09
Templeton Global Advisors Limited 2 108 153 0,41
Templeton Investment Counsel, LLC 2 153 270 0,41
Yhteensä 9 053 461 1,74 %


UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm-kymmene.com

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm-kymmene.fi