Franklin Resources, Inc. -ryhmän osuus UPM:n äänimäärästä alle 10 prosenttia

(UPM, Helsinki, 3.11.2008 klo 13.30) – Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisesti UPM ilmoittaa, että 30.10.2008 Franklin Resources, Inc. -ryhmän osuus UPM:n osakemäärästä oli 6,72 prosenttia ja äänimäärästä 9,94 prosenttia.

Franklin Resources, Inc. -ryhmään kuuluvat rahastot omistivat 30.10.2008 UPM:n osakkeita seuraavasti:

Osakemäärä Osuus
osakemäärästä (%) Osuus
äänimäärästä (%)
Franklin Advisers, Inc. 45 640 0,01 0,01
Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 65 956 0,01 0,01
Franklin Templeton Investments Australia Limited 112 834 0,02 0,02
Franklin Templeton Investments Corp. 1 897 232 0,36 0,36
Franklin Templeton Investment Management Limited 1 677 368 0,32 0,32
Templeton Asset Management Ltd. 1 087 262 0,22 0,22
Templeton Global Advisors Limited 26 515 481 5,10 5,10
Templeton Investment Counsel, LLC 3 528 373 0,68 0,68
Yhteensä 34 930 146 6,72 % 6,72 %

Lisäksi Franklin Resources, Inc. -ryhmällä oli 30.10.2008 valtuutus käyttää äänioikeutta 3,22 prosentin osuudella seuraavasti:


Osakemäärä Osuus äänimäärästä (%)
Fiduciary International, Inc. 141 0,00
Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 1 117 441 0,21
Franklin Templeton Investments Australia Limited 124 266 0,02
Franklin Templeton Investments Corp. 2 747 976 0,53
Franklin Templeton Investment Management Limited 2 923 234 0,56
Franklin Templeton Portfolio Advisors 758 708 0,15
Templeton Asset Management Ltd. 24 275 0,00
Templeton Global Advisors Limited 3 605 833 0,69
Templeton Investment Counsel, LLC 5 441 131 1,05
Yhteensä 16 743 005 3,22 %