Franklin Resources, Inc. -ryhmän osuus UPM:n äänimäärästä 10,11 prosenttia

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisesti UPM ilmoittaa, että 7.3.2005 Franklin Resources, Inc. -ryhmän osuus UPM:n osakemäärästä oli 7,58 % ja äänimäärästä 10,11 %.

UPM omisti 7.3.2005 yhteensä 8 000 000 omaa osaketta, mikä on 1,5 % yhtiön osakepääomasta. Näillä osakkeilla ei ole äänivaltaa. Yhtiön omistamia omia osakkeita ei ole huomioitu Franklin Resources, Inc. -ryhmän äänimäärälaskelmissa. UPM:n osakkeiden kokonaislukumäärä 7.3.2005 oli 524 450 272 osaketta.

Franklin Resources, Inc. -ryhmään kuuluvat rahastot omistivat 7.3.2005 UPM:n osakkeita seuraavasti:

Osakemäärä Osuus osakemäärästä (%) Osuus äänimäärästä (%)
Franklin Templeton Investments (Asia) Ltd. 68 116 0,01 % 0,01 %
Franklin Templeton Investments Australia Ltd. 51 634 0,01 % 0,01 %
Franklin Templeton Investments Corp. 1 988 702 0,38 % 0,38 %
Franklin Templeton Investment Mgmt. Ltd. 3 402 144 0,65 % 0,65 %
Templeton Asset Management Ltd. 862 805 0,17 % 0,17 %
Templeton Global Advisors Ltd. 28 735 740 5,48 % 5,48 %
Templeton Investment Counsel LLC 4 628 539 0,88 % 0,88 %
Yhteensä 39 737 680 7,58 % 7,58 %

Lisäksi Franklin Resources, Inc. -ryhmällä oli 7.3.2005 valtuutus käyttää äänioikeutta 2,53 prosentin osuudella seuraavasti:

Osakemäärä Osuus äänimäärästä (%)
Fiduciary International, Inc. 8 905 0,00 %
Franklin Templeton Alternative Strategies , Inc. 61 966 0,01 %
Franklin Templeton Investments (Asia) Ltd. 40 817 0,01 %
Franklin Templeton Investments Corp. 1 640 240 0,31 %
Franklin Templeton Investment Mgmt. Ltd. 1 705 084 0,33 %
Templeton Asset Management Ltd. 52 726 0,01 %
Templeton Global Advisors Ltd. 1 099 268 0,21 %
Templeton Investment Counsel LLC 7 614 911 1,45 %
Templeton Franklin Investment Services, Inc. 1 061 311 0,20 %
Yhteensä 13 285 228 2,53 %

UPM
Viestintä
11.3.2005