Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen UPM Tervasaaren paperitehtaan ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta

​(UPM, Valkeakoski, 14.12.2012) – Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut tänään päätöksen UPM Tervasaaren paperitehtaan ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta. Nyt julkistettu päätös liittyy ympäristölupakäytäntöön, ei yksittäiseen päästöön. Kaikilla muilla UPM:n tehtailla vastaavat korvaukset on jo maksettu. UPM harkitsee aluehallintoviranomaisen päätökseen tutustuttuaan, antaako päätös aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Tervasaaren paperitehtaan jätevesien johtamisesta vuodesta 2010 lähtien aiheutuneet vahingot on määrätty maksettavaksi kertakaikkisina. Korvauksia on määrätty maksettavaksi Vuolteiden yläpuolen ja Kärjenniemenselän pohjoisosan rantakiinteistöille virkistyskäytön vaikeutumisesta.  Lisäksi UPM:n on maksettava kalastuksen tuoton alenemisesta korvauksia muutamille vesialueiden omistajille. Muilta osin kalataloudelle aiheutuva vahinko tulee kompensoiduksi kalanistutuksin ja kalatalousmaksulla.

UPM:n kaikilla sellu- ja paperitehtailla jätevedet puhdistetaan tehokkaasti biologisissa puhdistamoissa. Biologisella puhdistusvaiheella pystytään hallitsemaan jäteveden laatua erittäin hyvin, ja se myös poistaa haitalliset yhdisteet jätevedestä. Tuotantoprosessien kehittämisen ansiosta tuotetonnia kohti käytetään nykyään vain kolmannes siitä vesimäärästä, mitä käytettiin 1990-luvun alussa. Toimenpiteiden ansiosta jätevesipäästöt ovat pienentyneet oleellisesti, ja purkuvesistöjen tila on kohentunut huomattavasti.

Lue lisää UPM:n vedenkäytöstä UPM Blogista: http://www.upm.com/FI/MEDIA/upm-blogi/Pages/Tavoitteena-entista-pienemmat-vesistovaikutukset.aspx

Lisätietoja:
Tehtaanjohtaja, Pentti Putkinen, UPM, Tervasaari, puh. 02041 62300.

UPM Tervasaari lyhyesti:
UPM Tervasaari on nykyaikainen ja tehokas tehdaskokonaisuus Valkeakoskella.  UPM Tervasaaren kahdella paperikonelinjalla valmistetaan irrokepapereita tarralaminaatin valmistukseen ja muihin teknisiin loppukäyttöihin. Vuosituotantokyky on noin 290.000 tonnia irrokepaperia. Tervasaaren paperikoneisiin on viime vuosina investoitu merkittävästi; viimeisin investointi on tehty paperikone 8:lle kuluvana vuonna. UPM:n palveluksessa Tervasaaressa työskentelee yhteensä noin 350 henkilöä. Lisäksi tehdasalueella toimii Billerud-Korsnäs Oy:n omistama paperikone sekä useita muita yrityksiä.