Energiaa metsästä - vastuullisesti

(UPM, Valkeakoski, 14.11.2008) - UPM Metsä korjaa talteen energiapuuta eli uudistushakkuualojen hakkuutähteitä ja kantoja sekä nuorten metsien kunnostuksesta ja ensiharvennuksilta saatavaa pieniläpimittasta, ainespuuksi kelpaamatonta puuta.

Energiapuu luetaan kuuluvaksi uusiutuviin energialähteisiin, joilla voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Lisäämällä energiapuun käyttöä voidaankin vähentää toiminnasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

UPM on Suomen suurin energiapuun käyttäjä ja hankkija. UPM on kerännyt energiapuuta talteen kymmenisen vuotta. Edelläkävijänä UPM huolehtii energiapuun hankinnan kestävyydestä. Alusta alkaen UPM:llä on ollut olemassa olevaan tutkimukseen ja UPM:n teettämään asiantuntijakyselyyn perustuvat ohjeet energiapuun hankintaan, joilla ohjataan energiapuun korjuukohteiden valintaa ja niillä toimimista. Ohjeita päivitetään vuosittain uusimman tutkimuksen ja käytännön tuoman kokemuksen pohjalta. Osana toiminnan kestävyyttä henkilöstölle annetaan koulutusta ohjeista vuosittain.

Luonnonhoidon laatua seurataan jatkuvasti osana energiapuun korjuuta. Tuloksena aktiivisesta koulutus- ja kehitystyöstä UPM:n luonnon- ja metsänhoidon laatu energiapuun korjuukohteilla on edelleen parantunut. Osana toiminnan laatua UPM kehittää korjuukalustoa ja tekee aktiivista yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa.