Enemmän vähemmällä - UPM jatkaa energia- ja materiaalitehokkuutensa parantamista

(UPM, Helsinki, 8.10.2012 klo 14.35) – UPM kuuluu reilun 250 suomalaisen yrityksen joukkoon, jotka osallistuvat Motivan valtakunnalliseen Energiansäästöviikkoon. UPM:lle osallistuminen Energiansäästöviikkoon jo kolmatta kertaa on luonteva valinta. ”Kuluneen vuoden aikana olemme panostaneet erityisesti materiaalitehokkuuteen. Valmistamme tuotteemme vähemmällä energialla, vedellä ja jätemäärällä, sekä pienemmällä hiilijalanjäljellä”, sanoo UPM:n Paperiliiketoiminnan Tuotannon tukitoiminnoista vastaava johtaja Markku Taavitsainen.

UPM on kehittänyt tehtaidensa energiatehokkuutta energiansäästökampanjan ja energiansäästöön kohdennettujen investointiohjelmien avulla jo useamman vuoden ajan, ja energiansäästö onkin nykyisin entistä tärkeämpi osa tehtaiden jokapäiväistä toimintaa. Erinomaisesta kehitystyöstä ja henkilöstön sitoutumisesta hankkeeseen ovat todisteena jo yli 200 energiansäästöinvestointia. Näiden investointien sekä energiatehokkuutta edistävien toimintatapojenavulla on onnistuttu pienentämään tehtaiden energiankulutusta merkittävästi.

Viime vuonna UPM:n Paperiliiketoiminnassa käynnistyi Materiaalitehokkuusohjelma, jonka tavoitteena on vähentää paperitehtaiden vedenkulutusta ja raaka-ainehävikkiä sekä parantaa prosessikemikaalien tehokkuutta. Materiaalitehokkuusohjelman ensimmäisessä investointiaallossa käynnistettiin 17 investointihanketta, joiden keskimääräiseksi takaisinmaksuajaksi arvioitiin noin 0,7 vuotta. Materiaalitehokkuusohjelma on kolmevuotinen.

”Energiansäästöhankkeen onnistumisen kulmakiviä ovat olleet henkilöstön vahva sitoutuminen hankkeeseen sekä se, että olemme pystyneet hyödyntämään parhaita energiansäästöideoita myös muilla tehtaillamme. Materiaalitehokkuushanke etenee samalla periaatteella ja toivomme näkevämme sen osalta yhtä hyviä tuloksia”, sanoo hankkeista vastaava Markku Taavitsainen.

Lue lisää UPM:n näkemyksistä energiatehokkuuden merkityksestä UPM Blogista:
http://www.upm.com/FI/MEDIA/upm-blogi/Pages/energiatehokkuus-on-tuotannon-kulmakivi.aspx

Lue lisää UPM:n vastuullisesta energiankäytöstä:
http://www.upm.com/FI/VASTUULLISUUS/Ilmasto/Energialahteet-ja-kaytto/Pages/default.aspx

Lisätietoja antaa:
Johtaja Markku Taavitsainen, Tuotannon tuki, UPM Paperiliiketoiminta, puh 020 4150 058


Toimituksille tiedoksi:

UPM lyhyesti:
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM Paperi:
UPM:llä on 22 uudenaikaista paperitehdasta Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Monet tehtaista toimivat paperinvalmistuksen ohella merkittävinä kierrätyskeskuksina ja bioenergian tuottajina. UPM Paperi työllistää lähes 13 000 henkilöä. Paperin liikevaihto vuonna 2011 oli 7,2 miljardia euroa. Lisätietoja osoitteessa www.upmpaper.com.  UPM – The Biofore Company.

 

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News