EU:n komission kilpailuviranomaiset tekevät tarkastuskäyntejä UPM:n toimitiloihin - Kilpailuviranomaiset ovat myöntäneet UPM:lle täyden ehdollisen vapautuksen

Euroopan komission tutkijat ovat tänään tehneet tarkastuskäyntejä UPM:n toimitiloihin useissa toimipisteissä. Käynnit liittyvät oletettua kilpailijayhteistyötä koskevaan komission tutkimukseen.

UPM käynnisti kaikissa yksiköissään kilpailijayhteistyötä koskevat sisäiset tutkimukset keväällä 2003. Samaan aikaan yhtiö aloitti tehostetun sisäisen koulutuksen kilpailulainsäädännön vaatimuksista tarkoituksenaan välittömästi lopettaa mahdolliset väärinkäytökset.

Omien tutkimustensa perusteella ja hyvää hallintotapaa noudattaakseen yhtiö päätti ottaa yhteyttä Euroopan unionin, Yhdysvaltain ja Kanadan kilpailuviranomaisiin 15. tammikuuta 2004.

Euroopan unionin, sen useiden jäsenvaltioiden ja Kanadan viranomaiset ovat ilmoittaneet myöntäneensä UPM:lle täyden ehdollisen vapautuksen. Vapautus koskee toimintatapoja, joista yhtiö on antanut tietoja viranomaisille. Yhdysvalloissa, jossa tarralaminaattimarkkinoita koskeva tutkimus oli jo vireillä, UPM toimii edelleen yhteistyössä Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa.

Vapautus edellyttää, että yhtiö sitoutuu toimimaan täydessä yhteistyössä kilpailuviranomaisten kanssa. Tutkimusten ollessa käynnissä UPM pidättäytyy tarkemmista kommenteista.

Lisätietoja antaa:
Lakiasiainjohtaja Reko Aalto-Setälä, puh. 0204 15 0011

UPM
Viestintä
25.5.2004