EU:n kilpailuviranomaiset lopettavat tiettyjä UPM:n tuotteita koskevat tutkimukset

(UPM, Helsinki, 16.11.2006) – Euroopan komission kilpailuviranomaiset ovat ilmoittaneet UPM:lle päätöksestään lopettaa sanomalehti-, aikakauslehti- ja tarrapaperi- sekä tarralaminaattimarkkinoita koskevat tutkimukset.

Euroopan komissio päätti hienopapereita koskevat tutkimukset elokuussa 2006.

Kilpailuviranomaiset eri maissa jatkavat tutkimuksia koskien väitettyjä kilpailunvastaisia toimia yhtiön eri tuotteissa.

Huhtikuussa 2003 Yhdysvaltain kilpailuviranomainen ilmoitti UPM:lle aloittaneensa kilpailijoiden välistä yhteistyötä koskevan tutkinnan tarralaminaattimarkkinoilla. Tämän seurauksena UPM käynnisti kaikissa yksiköissään kilpailijayhteistyötä koskevat sisäiset tutkimukset ja aloitti tehostetun sisäisen koulutuksen kilpailulainsäädännön vaatimuksista tarkoituksenaan välittömästi lopettaa mahdolliset väärinkäytökset.

Tammikuussa 2004 UPM otti omien tutkimustensa perusteella ja hyvää hallintotapaa noudattaakseen yhteyttä Euroopan unionin, Yhdysvaltain, Kanadan ja myöhemmin muiden maiden kilpailuviranomaisiin. Yhdysvaltain oikeusministeriö, Euroopan unionin viranomaiset ja viranomaiset sen useissa jäsenvaltioissa, Kanadassa ja eräissä muissa maissa ovat myöntäneet UPM:lle täyden ehdollisen vapautuksen tai antaneet kirjalliset vahvistukset siitä, että yhtiötä ei syytetä koskien toimintatapoja, joista yhtiö on antanut tietoja viranomaisille.

Lisätietoja antaa:
Lakiasiainjohtaja Juha Mäkelä, UPM, puh. 0204 15 0407