Dasos ja UPM ovat sopineet metsäomaisuuskaupasta

(UPM, Helsinki, 10.6.2010) – Dasos Timberland Fund I on tehnyt sopimuksen UPM:n kanssa 5747 hehtaarin metsäomaisuuskaupasta. Kaupan myötä Dasoksesta ja UPM:stä tulee merkittäviä yhteistyökumppaneita Savon alueella. Sopimukseen sisältyy sekä pitkäaikainen puun myyntisopimus että metsänhoitosopimus.

“Koska Dasos investoi ainoastaan sertifioituihin tai sertifioitavissa oleviin metsiin, meille on tärkeää, että nyt hankkimaamme metsäomaisuutta ovat hoitaneet UPM:n metsäammattilaiset kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti, " Dasos Capital Oy:n toimitusjohtaja Olli Haltia sanoo. "Yhteistyö UPM:n kanssa tukee tavoitettamme sijoittajiemme pitkän aikavälin tuotosta, johon myötävaikuttavat myös puun uudet loppukäyttömuodot mukaan lukien biopolttoaineet."

UPM tarjosi helmikuussa 2009 ostettavaksi 30 000 hehtaaria yhtiön metsäomaisuus-keskittymistä erillään olevia kohteita. Yhtiö etsi niiden ostajiksi pitkäjänteiseen metsänomistukseen sitoutuvia yhteistyökumppaneita. Kauppoja kohteista on tehty sekä yksityishenkilöiden, kotimaisten yhteisöjen että ulkomaalaisten sijoittajien kanssa.

"Sopimus Dasos Timberland Fund I:n kanssa osaltaan monipuolistaa metsänomistajarakennetta Suomessa, mikä on ollut yksi tavoitteistamme," UPM:n Pohjois-Euroopan metsäliiketoiminnasta vastaava johtaja Risto Laaksonen sanoo.

Lisätietoja
Riitta Väisänen, UPM, puhelin 040 751 7972
Olli Haltia, Dasos Capital Oy, puhelin 040 901 0338
Sami Veijalainen, Dasos Capital Oy, puhelin 040 516 5794


UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa. Liikevaihto vuonna 2009 oli 7,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.
UPM – The Biofore Company – www.upmbiofore.com ja www.upm.fi

Dasos Capital Oy Ltd on johtava eurooppalainen yhtiö, joka toimii neuvonantajana institutionaalisten sijoittajille, säätiöille, yksityispankeille, yksityishenkilöille sekä muille asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneet sijoittamaan kestävästi hoidettuihin metsiin. Dasos Capital Oy, joka perustettiin vuonna 2005, on Dasos Timberland Fund I:n neuvonantaja. Dasos Timberland Fund I keskittyy metsäsijoituksiin Euroopassa sekä kehittyvillä markkinoilla. Sen tavoitteena on hyvä sekä yhteiskunnallisesta ja ympäristönäkökulmasta kestävä tuotto. Lisätietoja: www.dasos.fi