Capital Group International, Inc:in omistus UPM:ssä laskenut

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisesti UPM ilmoittaa, että 31.12.2004 Capital Group International, Inc. hallinnoi neljän sijoitusrahaston kautta yhteensä 33 049 100 kappaletta UPM-Kymmene Oyj:n osaketta, mikä on 6,30 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Tästä osakemäärästä Capital Group International, Inc. omisti äänioikeuden yhteensä 24 386 420 osakkeeseen, mikä on 4,65 prosenttia äänimäärästä. Sijoitusrahastot ovat Capital Guardian Trust Company, Capital International Limited (CIL), Capital International S.A. (CISA) ja Capital International Research Management, Inc., joka toimii nimellä Capital International Inc.

UPM
Viestintä
15.2.2005