Capital Group International, Inc:in omistus UPM:ssä laskenut

(UPM, Helsinki, 27.2.2006) – Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisesti UPM ilmoittaa, että 31.12.2005 Capital Group International, Inc. hallinnoi neljän sijoitusrahaston kautta yhteensä 22 610 890 kappaletta UPM-Kymmene Oyj:n osaketta, mikä on 4,30 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Tästä osakemäärästä Capital Group International, Inc. omisti äänioikeuden yhteensä 15 863 520 osakkeeseen, mikä on 3,03 prosenttia äänimäärästä. Sijoitusrahastot ovat Capital Guardian Trust Company, Capital International Limited (CIL), Capital International S.A. (CISA) ja Capital International Research Management, Inc., joka toimii nimellä Capital International Inc.