CSC perustaa palvelinkeskuksen Renforsin Rantaan Kajaaniin

UPM-Kymmene Oyj - Lehdistötiedote
CSC perustaa palvelinkeskuksen Renforsin Rantaan Kajaaniin
(UPM, Helsinki, 21.9.2010 klo 9.30) - CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
perustaa maailman ekotehokkaimpiin kuuluvan palvelinkeskuksen Renforsin Rannan
yritysalueelle Kajaaniin UPM:n entisen paperitehtaan tiloihin. CSC:n ja UPM:n
yhdessä rakentama palvelinkeskus tarjoaa huippuluokan ympäristön
supertietokoneille, datan tallennukselle ja muille vaativille tietoteknisille
järjestelmille. 

Palvelinkeskuksen rakennustyöt alkavat kuluvan syksyn aikana ja keskus
valmistuu vuoden 2012 alkupuolella. Rakennusvaiheessa hanke työllistää kymmeniä
ihmisiä. Palvelinkeskukseen odotetaan CSC:n lisäksi muita asiakkaita. 

"CSC:n päätös perustaa tietokonesali Renforsin Rantaan on yritysalueelle    
merkittävä kehitysaskel. Hanke merkitsee alueelle lisää työpaikkoja ja uusia  
yrityksiä", sanoo UPM:n kiinteistöjohtaja Kaj-Erik Lindberg.          

Renforsin Ranta on Kajaanissa toimiva yritysalue, jonka UPM perusti
paperitehtaan entisiin tiloihin vuonna 2008. Monipuolinen valmis infra tekee
Renforsin Rannasta vetovoimaisen kasvualustan uusille yrityksille. Tällä
hetkellä alueella toimii 25 yritystä, jotka työllistävät yhteensä yli 500
henkilöä. Yhtenä Renforsin Rannan strategisena kasvualueena on mittaus- ja
informaatioteknologia. 

Tietokonesali käyttää runsaasti sähköä, joka Kajaanissa tuotetaan vesivoimalla.
Konesalin tarvitsema jäähdytysvesi saadaan läheisestä joesta. 

"Tavoitteenamme on luoda yksi maailman ekotehokkaimmista konesaleista, jonka 
energia tuotetaan paikallisesti ja hiilijalanjälki on minimaalinen. Kaikkiin
harkitsemiimme vaihtoehtoihin sisältyy sitova energiatarjous
tehdaskokonaisuuden omasta verkosta. Tällä ratkaisulla saavutetaan merkittäviä
kustannusetuja sähkön siirtomaksujen osalta", sanoo CSC:n toimitusjohtaja Kimmo
Koski. 

"Palvelinkeskushankkeella on suuri merkitys Suomelle. Se vahvistaa suomalaisen
tutkimuksen kansainvälistä kilpailukykyä tarjoamalla ekotehokkaan
sijoituspaikan Suomen uudelle supertietokoneelle ja sen mahdollistamille
palveluille. CSC, jota opetus- ja kulttuuriministeriö hallinnoi, edistää tällä
hankkeella myös suomalaista yritystoimintaa ja uusien työpaikkojen syntymistä",
toteaa opetusministeri Henna Virkkunen. 

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy tarjoaa korkeakouluille ja
tutkimuslaitoksille tietotekniset resurssit, tehokkaat supertietokoneet ja
mittavan tallennuskapasiteetin. CSC myös vastaanottaa Euroopan hiukkasfysiikan
tutkimuskeskuksesta Cernistä tulevaa dataa, ylläpitää yliopistojen
kirjastojärjestelmiä ja tarjoaa tallennuspalvelut Kansalliselle
audiovisuaalisen arkistolle, kun kaikki Suomen radio- ja tv-ohjelmat
arkistoidaan digitaalisesti. 

Lisätietoja antavat:                              
Toimitusjohtaja Kimmo Koski, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, puh. 050  
3819 777                                    
Erikoistutkija Markku Suvanen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 09 160 77397
Kiinteistöjohtaja Kaj-Erik Lindberg, UPM, puh. 0400 411 108 >>> klo 11 jälkeen 

UPM, Viestintä                                 
Media Desk, puh. 040 588 3284                          
media@upm.com                                  

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy on voittoa tavoittelematon opetus- ja  
kulttuuriministeriön hallinnoima osakeyhtiö, joka tarjoaa korkeakouluille ja  
tutkimuslaitoksille tietoteknistä tukea ja resursseja: mallinnus-, laskenta- ja 
tietopalveluja. Tutkijat voivat käyttää Suomen laajinta tieteellisten      
ohjelmistojen ja tieteen tietokantojen valikoimaa sekä Suomen tehokkaimpia   
supertietokoneita Funet-tietoliikenneyhteyksien kautta. www.csc.fi