Botnian Uruguayn toiminnot ovat siirtyneet UPM:lle – Botnian Suomen-toiminnoista noin 220 miljoonan euron myyntivoitto

(UPM, Helsinki, 8.12.2009 klo 15.00) – UPM, Metsäliitto Osuuskunta, M-real Oyj ja Oy Metsä-Botnia Ab (Botnia) ovat tänään saaneet päätökseen kaupan, jossa UPM:lle siirtyvät Metsäliiton ja Botnian osuudet Fray Bentosin sellutehtaasta sekä eukalyptuksen viljelyyn erikoistuneesta Forestal Oriental -yhtiöstä Uruguayssa. Omistusten järjestelyssä UPM luopui noin 30 % omistuksesta Oy Metsä-Botnia Ab:ssä sekä osti Botnialta 1,2 prosentin osuuden energiayhtiö Pohjolan Voima Oy:n osakkeista. Yhtiöt allekirjoittivat sopimuksen järjestelyistä 22.10.2009.

UPM arvioi alustavasti järjestelyn taloudellisia vaikutuksia seuraavasti: UPM kirjaa järjestelyssä Botnian osakkeiden myynnistä noin 220 miljoonan euron myyntivoiton kuluvan vuoden neljännelle neljännekselle. Lisäksi käyvän arvon muutokset sekä aikaisempi välillinen omistus lisäävät UPM:n omaa pääomaa noin 500 miljoonaa euroa. Konsernin taseessa varat kasvavat noin 1 300 miljoonaa euroa ja korolliset nettovelat noin 350 miljoonaa euroa. Järjestelyllä arvioidaan olevan positiivinen vaikutus UPM:n vuoden 2010 tulokseen ja vähäinen vaikutus velkaantumisasteeseen.

Fray Bentosin sellutehtaan ja Forestal Oriental -yhtiön yritysarvo on yhteensä noin 1,6 miljardia euroa, ja Botnian yritysarvo ilman Uruguayn toimintoja ja Pohjolan Voima Oy:n omistuksia on noin 1,9 miljardia euroa.

Kaupan jälkeen UPM:n omistusosuus Fray Bentosin sellutehtaasta on 91 % ja Forestal Oriental -yhtiöstä 100 % ja Botniasta noin 17 %.

Lisätietoja antavat:
Johtaja Tapio Korpeinen, UPM, Energia ja sellu -liiketoimintaryhmä, puh. 040 730 0090
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.
UPM – The Biofore Company – www.upm-kymmene.fi