BlackRockin omistus UPM:stä laskenut alle 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote 23.7.2013 klo 9.30

UPM-Kymmene Oyj on 22. heinäkuuta 2013 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n välillinen omistus UPM:stä on 19. heinäkuuta 2013 laskenut alle 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc.:n välillinen omistus UPM:stä on laskenut 26 497 475 osakkeesta 26 372 640 osakkeeseen, mikä vastaa 4,99 prosenttia UPM:n osake- ja äänimäärästä.


UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Media Desk
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News


***
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä. Yhtiöllä on toimintaa 67:ssä ja tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi