Björn Wahlroos jatkaa UPM:n hallituksen puheenjohtajana

UPM-KYMMENE OYJ           PÖRSSITIEDOTE 30.3.2012             KLO 17:50

UPM-Kymmene Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajaksi Berndt Brunowin.

Lisäksi hallitus on valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan (Audit Committee) puheenjohtajaksi Karl Grotenfeltin ja jäseniksi Wendy E. Lanen ja Kim Wahlin, henkilöstövaliokunnan (Human Resources Committee) puheenjohtajaksi Berndt Brunowin ja jäseniksi Ursula Raninin ja Veli-Matti Reinikkalan, sekä nimitys- ja hallinnointivaliokunnan (Nomination and Corporate Governance Committee) puheenjohtajaksi Björn Wahlroosin ja jäseniksi Matti Alahuhdan ja Karl Grotenfeltin.


UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi