Björn Wahlroos jatkaa UPM:n hallituksen puheenjohtajana

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote 7.4.2011 klo 17.30

UPM-Kymmene Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajaksi Berndt
Brunowin.

Lisäksi hallitus on valinnut uudelleen keskuudestaan tarkastusvaliokunnan
(Audit Committee) puheenjohtajaksi Karl Grotenfeltin ja jäseniksi Wendy E.
Lanen ja Veli-Matti Reinikkalan, henkilöstövaliokunnan (Human Resources
Committee) puheenjohtajaksi Berndt Brunowin ja jäseniksi Ursula Raninin ja
Robert J. Routsin, sekä nimitys- ja hallinnointivaliokunnan (Nomination and
Corporate Governance Committee) puheenjohtajaksi Björn Wahlroosin ja jäseniksi
Matti Alahuhdan ja Karl Grotenfeltin.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm.fi