Björn Wahlroos jatkaa UPM:n hallituksen puheenjohtajana

(UPM, Helsinki, 25.3.2009 klo 17:00) – UPM-Kymmene Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajiksi Berndt Brunowin sekä Georg Holzheyn.

Lisäksi hallitus on valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan (Audit Committee) puheenjohtajana Karl Grotenfelt ja jäseninä Wendy E. Lane ja Veli-Matti Reinikkala, henkilöstövaliokunnan (Human Resources Committee) puheenjohtajana Berndt Brunow ja jäseninä Georg Holzhey ja Ursula Ranin, sekä nimitys- ja hallinnointivaliokunnan (Nomination and Corporate Governance Committee) puheenjohtajana Björn Wahlroos ja jäseninä Matti Alahuhta ja Karl Grotenfelt.