Björn Wahlroos jatkaa UPM:n hallituksen puheenjohtajana 2010

(UPM, Helsinki, 22.3.2010 klo 18.30) – UPM-Kymmene Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajaksi Berndt Brunowin.

Lisäksi hallitus on nimittänyt keskuudestaan tarkastusvaliokunnan (Audit Committee) puheenjohtajana Karl Grotenfelt ja jäseninä Wendy E. Lane ja Veli-Matti Reinikkala, henkilöstövaliokunnan (Human Resources Committee) puheenjohtajana Berndt Brunow ja jäseninä Ursula Ranin ja Robert J. Routs, sekä nimitys- ja hallinnointivaliokunnan (Nomination and Corporate Governance Committee) puheenjohtajana Björn Wahlroos ja jäseninä Matti Alahuhta ja Karl Grotenfelt.