Björn Wahlroos jatkaa UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen puheenjohtajana

UPM-Kymmene Oyj       Pörssitiedote       4.4.2013 klo 17.30
 

Björn Wahlroos valittiin uudelleen UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Berndt Brunow varapuheenjohtajaksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa, joka pidettiin tänään varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Karl Grotenfelt ja muiksi valiokunnan jäseniksi Piia-Noora Kauppi, Wendy E. Lane ja Kim Wahl.

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Berndt Brunow ja muiksi valiokunnan jäseniksi Ursula Ranin ja Veli-Matti Reinikkala.

Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Björn Wahlroos ja muiksi valiokunnan jäseniksi Matti Alahuhta ja Karl Grotenfelt.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi

***

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi