Björn Wahlroos UPM:n hallituksen puheenjohtajaksi

(UPM, Helsinki, 26.3.2008 klo 17.50) – UPM-Kymmene Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajiksi Berndt Brunowin sekä Georg Holzheyn.

Lisäksi hallitus on valinnut keskuudestaan tarkastuskomitean (Audit Committee) puheenjohtajana Michael C. Bottenheim ja jäseninä Wendy E. Lane ja Veli-Matti Reinikkala; henkilöstökomitean (Human Resources Committee) puheenjohtajana Berndt Brunow ja jäseninä Georg Holzhey ja Ursula Ranin sekä nimitys- ja hallinnointikomitean (Nomination and Corporate Governance Committee) puheenjohtajana Björn Wahlroos ja jäseninä Matti Alahuhta ja Karl Grotenfelt.