Biohiiltä kivihiilen korvaajana tutkitaan ensimmäistä kertaa Suomessa teollisessa mittakaavassa

​(UPM, Helsinki, 23. lokakuuta 2012) - UPM, Metso, Helsingin Energia, ja PVO-Lämpövoima selvittävät maailman ensimmäisessä koko arvoketjun kattavassa tutkimushankkeessa biohiilen eli paahdetun biomassan mahdollisuuksia kivihiilen käytön korvaajana energiantuotannossa.

TISCO-hankkeessa (TORREFACTION – Integration and Suitability for CO-firing) tutkitaan paahtamisteknologialla tuotetun polttoaineen soveltuvuutta kivihiilivoimalaitoksen polttoaineeksi teollisessa mittakaavassa. Myös biopolttoaineen päästöistä tehdään arvio koko elinkaaren ajalta aina puun hankinnasta sähkön ja lämmön tuotantoon asti.

Hankkeessa mukana olevat yritykset tutkivat kotimaisen biohiilen soveltuvuutta polttoaineeksi sen eri hankinta-, tuotanto- ja käyttövaiheissa.

• UPM hankkii ja toimittaa puuraaka-ainetta ja on kiinnostunut biohiilen kaupasta ja käytöstä energiantuotannossa.
• Metso kehittää puun paahtamiseen liittyvää prosessiosaamista.
• PVO-Lämpövoima tutkii paahtoteknologian integrointia voimalaitosprosessiin.
• Helsingin Energia ja PVO-Lämpövoima selvittävät mahdollisuutta käyttää biohiiltä sähkön ja lämmön tuotannossaan. Helsingin Energialle tutkimushanke on osa kehitysohjelmaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 2050.

Biohiili on uusiutuvaa polttoainetta, jonka käyttö fossiilisen polttoaineen korvaajana vähentää hiilidioksidipäästöjä ilmakehään ja hillitsee ilmastonmuutosta. Sitä tuotetaan paahtamalla puuhaketta noin 300 celsiusasteen lämpötilassa, jolloin sen kuiturakenne haurastuu. Prosessin tuloksena syntyvä paahdettu puuaines voidaan pelletöidä tai briketöidä jatkokäyttöä varten.

Biohiilen energiatiheys on 5-6 kertaa parempi verrattuna puuhakkeeseen ja noin 1,5 kertaa parempi verrattuna pellettiin. Biohiili on myös pellettiin verrattuna helpompi kuljettaa ja varastoida, sillä se sietää paremmin kosteutta.

Alustavien arvioiden mukaan biohiili voisi korvata osan voimalaitosten käyttämästä hiilestä jo muutaman vuoden kuluttua ja siten pienentää CO2-päästöjä. Laajan tutkimushankkeen rahoittajana toimii yritysten lisäksi teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes. Hanke päättyy elokuussa 2013.


Lisätietoja antavat:
Johtaja Matti Oksanen, UPM Energia, UPM, puh. +358 40 483 6035
Johtaja Jussi Mäntyniemi, Voimantuotanto-liiketoimintalinja, Metso, puh. +358 40 769 8154,
Toimitusjohtaja Petri Hurri, PVO-Lämpövoima, puh. +358 50 3133 231
Yksikönpäällikkö Jukka Rouhiainen, Energiatoimintojen kehitys, puh. +358 40 334 6638

Viestintä:
UPM: Anneli Kunnas (anneli.kunnas@upm.com)
Metso Power: Satu Lamminen (satu.lamminen@metso.com)
Pohjolan Voima: Hannele Kukka (hannele.kukka@pvo.fi)
Helsingin Energia: Sanna Jääskeläinen (sanna.jaaskelainen@helen.fi)


UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News


UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi