Auto- ja kuljetusalan lakko seisauttaa UPM:n paperitehtaat Suomessa viikon sisällä

(UPM, Helsinki, 3.3.2010 klo 9.30) – Auto- ja kuljetusalan tiistaina 2. maaliskuuta alkanut lakko pysäyttää raaka-ainekuljetukset UPM:n tuotantolaitoksille Suomessa sekä vaikeuttaa valmiiden tuotteiden kuljetuksia tehtailta asiakkaille. Lakko vaikuttaa tehtaiden toimintaan Suomessa välittömästi. Laajentuessaan koskemaan satamien ahtaajia lakko pysäyttäisi kaikki yhtiön paperikoneet Suomessa muutamien päivien sisällä. Lakon taloudellinen vaikutus UPM:n tulokseen on arviolta yli kolme miljoonaa euroa päivässä.

UPM:n paperitehtaat ajetaan alas sitä mukaa, kun toimintaedellytykset raaka-aineiden riittävyyden ja lopputuotteiden varastoinnin osalta loppuvat. Työsopimuslain mukaisesti UPM keskeyttää palkanmaksun paperitehtailla 7 vuorokautta sen jälkeen, kun tuotannollinen työ konelinjoilla loppuu.

UPM pyrkii hoitamaan toimitukset asiakkailleen yhtiön muissa maissa sijaitsevilta tehtailta. UPM:n paperintuotantokapasiteetista noin puolet on Suomessa.

Lisätietoja antaa:
Johtaja Hans Sohlström, UPM, Konsernin yhteistyösuhteet ja kehitys, puh. 02041 50542