Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen liputusilmoitus

(UPM, Helsinki, UPM-Kymmene Oyj Suurimmat osakkeenomistajat -tiedote 27.7.2009 klo 11:45) - UPM-Kymmene Oyj (Y-tunnus 1041090-0) on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Franklin Resources, Inc. -ryhmän kaupparekisteritunnus 13-2670991) osuus UPM:stä on 16.7.2009 alittanut 5 prosenttia. Ilmoituksen mukaan Franklin Resources, Inc. –ryhmän osuus UPM:n osakemäärästä oli 3,73 % ja äänimäärästä 4,97 %.

Franklin Resources, Inc. -ryhmään kuuluvien rahastojen omistuksessa olevat osakkeet sekä niiden osuudet UPM:n osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä olivat 16.7.2009 seuraavat:

Osakemäärä Osuus
osakemäärästä (%) Osuus
äänimäärästä (%)
Franklin Templeton Investments (Asia) Limited - 0,00 0,00
Franklin Templeton Investments Australia Limited 3 620 0,00 0,00
Franklin Templeton Investments Corp. 499 232 0,10 0,10
Franklin Templeton Investment Management Limited 578 027 0,11 0,11
Templeton Asset Management Ltd. 1 087 262 0,21 0,21
Templeton Global Advisors Limited 15 760 720 3,03 3,03
Templeton Investment Counsel, LLC 1 477 599 0,28 0,28
Yhteensä 19 406 460 3,73 % 3,73 %

Lisäksi Franklin Resources, Inc. -ryhmällä oli 16.7.2009 valtuutus käyttää äänioikeutta prosentin osuudella seuraavasti:

Osakemäärä Osuus äänimäärästä (%)
Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 1 069 781 0,21
Franklin Templeton Investments Australia Limited 124 266 0,02
Franklin Templeton Investments Corp. 1 736 680 0,33
Franklin Templeton Investment Management Limited 22 100 0,00
Franklin Templeton Portfolio Advisors, Inc. 1 711 0,00
Templeton Asset Management Ltd. - 0,00
Templeton Global Advisors Limited 1 771 902 0,34
Templeton Investment Counsel, LLC 1 718 921 0,33
Yhteensä 6 445 361 1,24 %