Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

(UPM, Helsinki, 14.9.2007 klo 18.15) – Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:

The Capital Group Companies, Inc:n (Taxpayer I.D. 86-0206507) osuus UPM-Kymmene Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on laskenut alle viiden prosentin.

The Capital Group Companies Inc. ja siihen kuuluva Capital Group International, Inc. tytäryhtiöineen raportoivat yhdessä hallinnoimiensa UPM-Kymmene Oyj:n osakkeiden yhteismäärän. Rahoitustarkastukselta 12.9.2007 saadun poikkeusluvan perusteella The Capital Group Companies Inc:n toinen rahasto, Capital Research and Management Company, raportoi hallinnoimiensa osakkeiden määrän erikseen.

The Capital Group Companies Inc. ja Capital Group International Inc. tytäryhtiöineen hallinnoivat 12.9.2007 yhteensä 2,15 % UPM-Kymmene Oyj:n osakkeiden äänimäärästä ja osakepääomasta.

Lisäksi ilmoitamme, että The Capital Group Companies Inc:in 18.12.2006 tekemän ilmoituksen mukaan Capital Research and Management Company hallinnoimat osakkeet vastasivat 4,84 % UPM-Kymmene Oyj:n osakepääomasta ja 3,79 % äänimäärästä.