Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

UPM-Kymmene Oyj   Pörssitiedote     29.11.2012 klo 15:50

UPM-Kymmene Oyj (Y-tunnus 1041090-0) on 28. marraskuuta 2012 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock Inc.:n välillinen omistus UPM:stä on 27. marraskuuta 2012 ylittänyt 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan BlackRock Inc.:n (USA Tax ID 32-0174421, SEK CIK Code#: 0001364742) välillinen omistus UPM:stä on noussut 26 285 323 osakkeesta 26 367 584 osakkeeseen, mikä vastaa 5,015 prosenttia UPM:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

***

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi