Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

UPM-Kymmene Oyj   Pörssitiedote     24.10.2012 klo 12.00

UPM-Kymmene Oyj (Y-tunnus 1041090-0) on 23. lokakuuta 2012 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock Inc.:n välillinen omistus UPM:stä on 19. lokakuuta 2012 saavuttanut 5 prosentin tason.

UPM:n saaman tiedon mukaan BlackRock Inc.:n (USA Tax ID 32-0174421, SEK CIK Code#: 0001364742) välillinen omistus UPM:stä on noussut 25 971 251 osakkeesta 26 290 420 osakkeeseen mikä vastaa 5,0 %:a UPM:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

***

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi