Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

UPM-Kymmene Oyj   Pörssitiedote     30.3.2012 klo 16:35

UPM-Kymmene Oyj (Y-tunnus 1041090-0) on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Norjan Pankin (Norges Bank, The Central Bank of Norway) omistus UPM:stä on 29. maaliskuuta 2012 laskenut alle 5 prosentin.

UPM:n saaman tiedon mukaan Norjan Pankin omistus UPM:stä on 17 937 385 osaketta ja 3,42 prosenttia UPM:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

***


UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi