Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

UPM-Kymmene Oyj Suurimmat osakkeenomistajat 8.4.2011 klo 15.45

UPM-Kymmene Oyj (Y-tunnus 1041090-0) on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2
luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Norjan Pankin (Norges
Bank, The Central Bank of Norway) omistus UPM:stä on 5. huhtikuuta 2011
tapahtuneen osakelainauksen jälkeen, jossa Norjan Pankki on lainaaja, laskenut
alle 5 prosentin.

UPM:n saaman tiedon mukaan Norjan Pankin omistus UPM:stä on 25 833 968 osaketta
ja 4,97 prosenttia UPM:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm.fi