Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

(UPM, Helsinki, 8.12.2009 klo 17.30) - UPM-Kymmene Oyj (Y-tunnus 1041090-0) on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:in (USA Tax ID 32-0174421, SEC CIK Code#: 0001364742) osuus UPM:stä on 1.12.2009 ylittänyt 5 prosenttia.

Ilmoituksen mukaan BlackRock Inc.:in epäsuora omistusosuus UPM:stä oli 27 893 384 osaketta, 5,36 % UPM:n osake- ja äänimäärästä.