Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

UPM-Kymmene Oyj (Y-tunnus 1041090-0) on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:in (USA Tax ID 32-0174421, SEC CIK Code#: 0001364742) osuus UPM:stä on 21.6.2010 alittanut 5 prosenttia.

Ilmoituksen mukaan BlackRock Inc.:in epäsuora omistusosuus UPM:stä oli 25 971 251 osaketta, 4,995 % UPM:n osake- ja äänimäärästä.

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm.com

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm.fi