20 vuotta Rion jälkeen UPM:n paperi on entistä kestävämmällä pohjalla

(UPM, Helsinki, 21.6.2012 klo 11.15) – Ensimmäinen Rion ympäristökokous (Earth Summit 1992) haastoi yritykset sitoutumaan kestävään kehitykseen ja luomaan enemmän lisäarvoa käyttämällä vähemmän raaka-aineita pienemmillä ympäristövaikutuksilla. UPM otti haasteen vastaan. Tänä päivänä UPM luo vähemmästä enemmän ja käyttää raaka-aineita huomattavasi tehokkaammin kuin 20 vuotta sitten.

“Nyt 20 vuotta Rion jälkeen päätimme katsoa taaksepäin ja selvittää mitä olemme saavuttaneet tuossa ajassa”, sanoo UPM:n Paperiliiketoiminnan johtaja Jyrki Ovaska.

UPM valitsi The Economist-lehden, kansainvälisesti arvostetun uutis- ja talousjulkaisun esimerkiksi, jonka avulla kehitystä havainnollistettiin. The Economist on painettu lähes yksinomaan UPM:n paperille viimeiset 20 vuotta.

Tänä päivänä The Economist -lehden käyttämän paperin tuotannosta vapautuu ilmaan 90 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin 20 vuotta sitten. Vettä käytetään 35 prosenttia vähemmän ja kaatopaikkajätteen määrä on vähentynyt uskomattomat 90 prosenttia vuoteen 1992 verrattuna. Näiden tulosten lisäksi The Economist -lehdessä käytetyn PEFC-sertifioidun kuidun määrä paperinvalmistuksessa on lisääntynyt nollasta 100 prosenttiin ja tuotetta valmistavat tehtaat saivat EU:n ympäristömerkin vuonna 2007.

”The Economist -esimerkin käyttäminen auttoi meitä kuvaamaan täsmällisesti sitä kuinka paljon tähän lehteen käytetyn paperin ympäristöjalanjälki on pienentynyt Rion ensimmäisen ilmastokokouksen jälkeen. Olimme itsekin yllättyneitä näin vaikuttavista tuloksista”, jatkaa UPM:n ympäristöjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa.

Tuloksia ei olisi saavutettu ilman UPM:n merkittäviä investointeja muun muassa uusiin jätevedenpuhdistamoihin sekä viimeisintä teknologiaa edustaviin, uusiutuvia energianlähteitä hyödyntäviin biovoimaloihin. Entistä tehokkaampi paperinvalmistusprosessi kuluttaa vähemmän energiaa ja vettä, ja synnyttää vähemmän jätettä. Seurauksena myös hiilijalanjälki pienenee.

“Esimerkki osoittaa miten paljon voidaan saavuttaa, kun kestävästä kehityksestä tulee keskeinen osa yhtiön liiketoimintaa. Paperiliiketoiminnassa todisteena tästä on Euroopan unionin ympäristömerkki, joka on myönnetty lähes koko tuotevalikoimallemme. Paperimme todella näyttävää suuntaa entistä ympäristöystävällisemmille tuotteille”, toteaa Ovaska.

Lue lisää: http://www.upmpaper.com/en/environment/more-with-less/more-with-less-suomeksi
Kuvia aiheesta: http://pet.upm-kymmene.com/?cart=5060-jaelmajcla&language=EN

Lisätietoja antaa:
UPM:n Ympäristöjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa, puh. 020 41 50396
 

Tiedoksi toimituksille:

UPM Paperi
UPM:llä on 22 uudenaikaista paperitehdasta Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Monet tehtaista toimivat paperinvalmistuksen ohella merkittävinä kierrätyskeskuksina ja bioenergian tuottajina. UPM Paperi työllistää lähes 13 000 henkilöä. Paperin liikevaihto vuonna 2011 oli 7,2 miljardia euroa. Lisätietoja osoitteessa www.upmpaper.com.

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Rio+20 Ympäristökokous (Rio+20 Earth Summit) lyhyesti:
Rion Ympäristökokous järjestetään 20.-22. kesäkuuta 2012 Rio de Janeirossa. Sen päämäärät ovat varmistaa poliittinen sitoutuminen kestävään kehitykseen, arvioida kehitystä ja puutteita sovittujen velvollisuuksien toteuttamisessa ja puuttua uusiin ja nouseviin haasteisiin.  Konferenssilla on kaksi teemaa: “vihreä talous suhteessa köyhyyden vähentämiseen ja kestävään kehitykseen” ja “kestävän kehityksen kansainvälinen hallinto”. Lue lisää: www.unric.org/fi/component/content/article/18-humanitarian-affairs/26128-rio20-ja-cop16

 

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com  
www.upm.fi
www.twitter.com/UPM_News