Vaatimukset

UPM arvioi toimittajia selkeästi määriteltyjen valinta- ja seurantaprosessien avulla. Strateginen sopivuus, palveluvalikoima, tuotteiden ja palveluiden laatu sekä kestävät toimintatavat ovat tärkeitä toimittajien valinta- ja arviointiperusteita. 

Toimittajia kannustetaan käyttämään kansainvälisesti tunnustettuihin standardeihin (kuten ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001) perustuvia hallintajärjestelmiä sekä parhaita käytettävissä olevia tekniikoita ja käytäntöjä. UPM määrittää riskiarvioinnin perusteella toimittajat, joiden toiminnot arvioidaan tai auditoidaan asetettujen vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi.

UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille

UPM edellyttää, että kaikki toimittajat noudattavat yhtiön toimintaohjeessa (Code of Conduct) määriteltyjä periaatteita sekä sitoutuvat sosiaalista ja ympäristövastuuta koskeviin vaatimuksiin. Toimittajille asetetut vähimmäisvaatimukset on määritelty UPM:n Toimintaohjeessa toimittajille ja kolmansille osapuolille (UPM Supplier and Third Party Code). 

Yleiset hankintaehdot

Yleisiä hankintaehtoja sovelletaan kaikkeen tuotteiden ja palveluiden hankintaan. 

Kolmansien osapuolten matkustussääntö

Kolmansien osapuolten matkustussääntöä sovelletaan kaikkiin ulkopuolisiin konsultteihin, urakoitsijoihin tai muihin kolmansiin osapuoliin, joiden matkakustannuksista vastaa UPM.

Sähköinen laskutus

UPM hyväksyy ainoastaan sähköisiä laskuja Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Isossa-Britaniassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa.

Lisävaatimuksia on määritetty muun muassa kemikaaleille, työturvallisuudelle, logistiikalle, sellulle ja pakkauksille.

UBuy

eConnectivity-verkkotyökalut ovat ostotilausten, tilausvahvistusten ja rahtikirjojen käsittelyyn – UPM tukee tietojen jakamista toimijoiden välillä eConnectivity-työkalujen kautta. Näin toimittajat voivat hyödyntää nykyisiä palveluntarjoajiaan ja yhteyksiään mahdollisimman hyvin yhteistyössään UPM:n kanssa. Mikäli yrityksesi yhteistyö UPM:n kanssa voisi hyötyä eConnectivity-työkaluista, tutustu alla oleviin ohjeisiin. Tekninen yhteys on maksuton, mutta muista työkaluihin liittyvistä kustannuksista (kuten koulutus, muutostyöt, testaukset, aika ja materiaalit) neuvotellaan tapauskohtaisesti.

UPM tukee verkkokuvastotilauksia – UPM käyttää eCatalogues-ratkaisua, jonka avulla se tarjoaa verkossa helppokäyttöisiä tuotekuvastoja. Kuvastoja käytetään pääasiassa virtaviivaistamaan tilaamista loppukäyttäjän näkökulmasta, ja niissä tarjotaan ennalta määritetty tuotevalikoima valituilta toimittajilta. Jos haluat tarjota UPM:n tuotteita verkkokuvastojen kautta, tutustu alla oleviin ohjeisiin. 

Kemikaalit

UPM edellyttää, että sen kaikki toimittajat noudattavat tarkoin Euroopan yhteisön kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevaa REACH-asetusta sekä luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaa CLP-asetusta.

Logistiikka

UPM:n tavoitteena on toimittaa tuotteet asiakkaille aikataulun mukaisesti ja hyvässä kunnossa. Tavoitteenamme on myös taata turvallinen ja terveellinen työympäristö omille työntekijöillemme sekä toimittajiemme työntekijöille.

Sellu

UPM on määritellyt sellutoimittajilleen ympäristösuorituskykyä, metsänhoitoa, puunhankintaa, EU-ympäristömerkkejä ja ympäristösuorituskyvyn raportointia koskevat erityisvaatimukset.

Pakkaukset

UPM edellyttää, että toimittajat pakkaavat tuotteet asianmukaisesti niin, että ne kestävät käsittelyä, kuljetusta ja varastointia.

Keräyspaperi

UPM on maailman suurin keräyspaperin käyttäjä painopaperin tuotannossa. Vuonna 2016 yhtiö käytti keräyspaperia yhteensä noin 2,8 miljoonaa tonnia.

Puunhankinta ja metsätalous

UPM on merkittävä metsänomistaja ja puun ostaja. UPM:n puunhankinta on läheisessä yhteydessä puuta perusraaka-aineenaan käyttäviin UPM:n liiketoimintoihin.

uBuy

eConnectivity-verkkotyökalut ostotilausten, tilausvahvistusten ja rahtikirjojen käsittelyyn – UPM tukee tietojen jakamista toimijoiden välillä eConnectivity-työkalujen kautta.