Puunhankinta ja metsätalous 

 

UPM on merkittävä metsänomistaja ja puun ostaja Suomessa ja Uruguayssa. UPM ostaa kaikkia kaupallisia puutavaralajeja ja käyttää tätä arvokasta raaka-ainetta optimaalisesti: tukit vanerin ja sahatavaran valmistukseen, kuitupuu paperin ja sellun valmistukseen ja energiapuu (oksat, latvukset ja kannot) energian tuotantoon.

Vuonna 2017 UPM osti 27,4 miljoonaa kuutiometriä puuta eri puolilla maailmaa. Suurin osa puusta ostetaan noin 25 000 yksityismetsänomistajalta.

Tuotteidemme valmistuksessa käytettävä puu tulee kestävästi hoidetuista metsistä, ja se on hankittu laillisella tavalla. Kaikki käyttämämme puu täyttää kolmannen osapuolen varmistaman puun alkuperäketjun vaatimukset. Pyrimme maksimoimaan sertifioidun kuidun käytön ja edistämään sertifioidun puun käyttöä maailmanlaajuisesti. Nykyään 85 prosenttia käyttämästämme puusta on sertifioitua (2017).

Kaikki UPM:n omistamat metsät ja eukalyptusviljelmät on FSC®  - ja/tai PEFC™-sertifioitu. Lisäksi UPM:llä on Suomessa FSC® ja PEFC™-ryhmäsertifikaatit , joihin yksityismetsänomistajat voivat liittyä.

Joulukuussa 2017  CDP:n metsäohjelma listasi UPM:n  yhdeksi kansainvälisesti johtavaksi yhtiöksi puu- ja puupohjaisten tuotteiden 2017 Forest A -listalla. CDP:n raportti selvittää, miten yritykset suojaavat toimitusketjujaan ja taloudellista tulostaan metsäkatoon liittyviltä riskeiltä.

Lue lisää CDP-ohjelmasta (EN).