Logistiikka 

UPM:n tavoitteena on toimittaa tuotteet asiakkaille aikataulun mukaisesti ja hyvässä kunnossa. Tavoitteenamme on myös taata turvallinen ja terveellinen työympäristö omille työntekijöillemme sekä toimittajiemme työntekijöille. UPM on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi julkaissut rahdinkäsittelyoppaan: www.cargohandling.upm.com.

Oppaassa on selostettu UPM:n tuotteiden käsittelyä, kuljetusta ja varastointia koskevat pakolliset vähimmäisvaatimukset. Nämä vaatimukset koskevat kaikkia UPM:n logistiikkaketjun osapuolia (sisäisiä ja ulkopuolisia) maailmanlaajuisesti. UPM edellyttää, että sen kumppanit ja toimittajat noudattavat kaikkia sovellettavia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. Mikäli lakien ja säädösten vaatimukset ovat tiukemmat kuin oppaassa kuvatut vaatimukset, noudatetaan tiukempia vaatimuksia.

Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljettaminen kuormittaa ympäristöä. Järkevät reittivalinnat, raide- ja vesiliikenteen suosiminen ja vähäpäästöisten polttoaineiden käyttö vähentävät kuljetusten ympäristövaikutuksia. 

Tehtaisiimme saapuu vuosittain miljoonia tonneja raaka-aineita, lisäaineita ja tehtaiden toimintaan liittyviä toimituksia. Myös lopputuotteiden toimittaminen asiakkaille aiheuttaa paljon liikennettä. Lisäksi kiinteä jäte on kuljetettava kierrätys- ja jätteidenkäsittelylaitoksiin. UPM toimittaa vuosittain noin 1,3 miljoonaa tuote- ja raaka-ainekuormaa (noin 25 tonnia / kuorma) eri puolille maailmaa, mikä tarkoittaa yhtä kuormaa 25 sekunnin välein. 

UPM käyttää tie-, raide- tai vesikuljetuksia etäisyyden, liikenneyhteyksien ja toimitusajan mukaan vaihdellen. Kaikista UPM:n toimituksista 68 prosenttia kuljetetaan raide- tai maanteitse ja 32 prosenttia meritse. 

Sopimuskumppanit hoitavat valtaosan UPM:n kuljetuksista, ja niiden on noudatettava UPM:n rahdinkäsittelyopasta, joka sisältää ohjeet rahdin käsittelystä, varastoinnista, kuljetuksesta sekä työterveydestä ja turvallisuudesta.