​UPM on merkittävä keräyspaperin käyttäjä ja ostaja

UPM on maailman suurin keräyspaperin käyttäjä painopaperin tuotannossa. Vuonna 2014 yhtiö käytti keräyspaperia yhteensä noin 3,4 miljoonaa tonnia. UPM:n käyttämä keräyspaperi ostetaan Euroopasta, jossa merkittävimpiä toimittajia ovat paikalliset viranomaiset, jäteyhtiöt ja painotalot. UPM pyrkii optimoimaan keräyspaperin arvoketjun keskittämällä hankinnat tehtaiden lähellä toimiville paikallisille toimittajille. Näin voidaan pienentää sekä kustannuksia että ympäristövaikutuksia.

 

UPM:n hankkimat keräyspaperilaadut

UPM:n keräyspaperinhankinta perustuu EN643-standardeihin. UPM ostaa keräyspaperia irtonaisena ja paalattuna ja käyttää itselaskutusta. Tärkeimmät toimitusehtomme ovat Incoterms® 2010 -lausekekokoelman lausekkeet FCA ja DDP. 

UPM edellyttää, että kaikki toimittajat noudattavat yhtiön Toimintaohjeessa (Code of Conduct) määriteltyjä periaatteita sekä sitoutuvat sosiaalista ja ympäristövastuuta koskeviin vaatimuksiin. Toimittajille asetetut vaatimukset on määritelty UPM:n Toimintaohjeessa toimittajille (UPM Supplier Code). UPM edellyttää myös, että toimittajat sitoutuvat keräyspaperin yleisiin hankintaehtoihin.

Lue lisää UPM:n käyttämistä keräyspaperilaaduista »

Lisätietoja EN643-standardista on CEPI:n Eurooppalaisessa luettelossa keräyspaperin ja -kartongin standardilaaduista.

Jätä tarjous: : RCP.ContractReview@upm.com