Työturvallisuus 

Työntekijöiden, vierailijoiden ja kaikkien muiden yhtiön toiminnan vaikutuspiirissä olevien henkilöiden työterveys ja turvallisuus on UPM:lle ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteenamme onkin olla alan johtava toimija turvallisuusasioissa. Konserninlaajuisen Työturvallisuuden ryhtiliike -hankkeen ansiosta UPM:n työturvallisuustulokset ovat parantuneet merkittävästi.

UPM:llä noudatetaan kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia sääntöjä, määräyksiä ja sopimuksia. Jos ne osoittautuvat riittämättömiksi tai ovat tulkinnanvaraisia, toimimme yhtiönlaajuisten sisäisten standardien, toimintaperiaatteiden, ja käytäntöjen mukaisesti. 

UPM:n turvallisuusstandardit ja -säännöt koskevat kaikkia toimittajia

Oman henkilöstömme lisäksi edellytämme myös toimipisteissämme työskentelevien liikekumppanien ja heidän työntekijöidensä noudattavan UPM:n turvallisuussääntöjä ja -periaatteita: 

• Kutsumme työturvallisuussuunnitteluun ja riskien arviointiin mukaan kattavan edustuksen työntekijöitä ja varmistamme työturvallisuuden tehokkaiden riskienhallintatoimien avulla.

• Keräämme säännönmukaisesti tietoja turvallisuusasioista, jotta tunnistamme onnettomuuksien syyt ja opimme estämään ne tulevaisuudessa.

• Korjaamme havaitut turvallisuuspuutteet ja ongelmakohdat nopeasti.

• Opastamme henkilöstöä ja urakoitsijoita turvallisissa työtavoissa ja yhtiön turvallisuusvaatimuksissa.

• Tarkastamme ja arvioimme säännöllisesti kaikkia turvallisuusprosesseja ja -suunnitelmia, jotta voimme jatkuvasti parantaa työturvallisuutta.

• Emme salli huumeita tai alkoholia työpaikalla. Lisäksi UPM on 1.1.2013 lähtien ollut savuton työpaikka Suomessa. Tupakoimattomuussääntö koskee kaikkia UPM:n Suomen toimitiloissa työskenteleviä vieraita, toimittajat ja alihankkijat mukaan lukien.