Turvallisuusperehdytys UPM:llä

Tervetuloa työskentelemään UPM:lle!


UPM:n turvallisuusperehdytys antaa sinulle yleiskuvan niistä toimintatavoista, joilla varmistat turvallisen työpäivän UPM:llä.

Huolto-, rakennus- tai muiden palveluiden tarjoaja  

Mikäli teet työtä tai tuotat palvelua UPM:n tiloissa, sinun tulee suorittaa seuraavat turvallisuusperehdytysmoduulit:

• UPM:n yleinen turvallisuusperehdytys, joka kattaa yhtiön globaalit, turvallisuuteen liittyvät aiheet.

• Yksikkökohtainen perehdytys, joka kattaa paikalliset, turvallisuuteen liittyvät ohjeet.

• Urakoitsijan turvallisuuskoulutus, joka kattaa urakoitsijoita koskevien turvallisuus standardien vaatimukset.

Urakoitsijan tulee ilmoittaa UPM yksikköön työskentelemään tulevat henkilöt Resurssiluettelossa, joka tehdaskohtaisen jakelun perusteella menee mm. tehdasporteille, jossa varmistetaan että tarvittavat työntekijätiedot ovat annettu ja että tiedot ovat ajantasaiset. Resurssiluettelon linkki on tämän osion alla.

UPM:n Suomen tuotantolaitosten kulunvalvonta ja kulkuoikeuden hakeminen

UPM:n tuotantolaitosten kulunvalvontaa uusitaan. Jos olet tulossa alueelle urakoitsijana tai vierailijana, hae kulkuoikeus uuden järjestelmän kautta.

Järjestelmää käyttävät myös muut samalla tehdasalueella toimivat yritykset. Listan uutta kulunvalvontajärjestelmää käyttävistä paikkakunnista näet järjestelmän etusivulta.

Muilla tuotantolaitoksilla toimitaan kuten tähänkin saakka.

 

Resurssiluettelo

Raskaan liikenteen kuljettaja

Mikäli olet raskaan liikenteen kuljettaja ja toimit suomalaisen kuljetusliikkeen palveluksessa tai tarjoat kuljetuspalvelua alihankintana suomalaiselle kuljetusliikkeelle, sinun tulee suorittaa raskaan liikenteen kuljettajan turvallisuusperehdytys. Muita perehdytyksiä ei edellytetä.

UPM:n turvallisuusperehdytys

Mikäli teet työtä useammassa UPM:n yksikössä, sinulla  tulee olla voimassa oleva todistus suoritetusta perehdytyksestä jokaisen yksikön osalta erikseen. UPM:n yleinen turvallisuusperehdytys tehdään vain kerran.

Perehdytykset ovat voimassa enintään kolme vuotta. Niiden voimassaoloaika voi vaihdella yksikkökohtaisesti tai kun perehdytyksen sisältö muuttuu olennaisesti.

Urakoitsijan turvallisuuskoulutus

UPM haluaa varmistaa, että kaikki UPM:n työntekijät, urakoitsijat ja aliurakoitsijat sekä näiden työntekijät toimivat turvallisesti sekä ymmärtävät laitoksen säännöt ja noudattavat niitä työskennellessään UPM:n tiloissa. 

Turvallisuus-standardeilla asetetaan UPM:n turvallisuustoiminnan vähimmäisvaatimukset. Siksi niitä kutsutaan myös vähimmäisstandardeiksi. Turvallisuus-standardien ja niiden perusteella laadittujen ohjeiden noudattaminen on pakollista UPM:n kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa toiminnoissa.

UPM:llä on 13 turvallisuus-standardia. Urakoitsijan turvallisuuskoulutuksessa käydään läpi alla olevat 6 standardia:

  1. Työlupajärjestelmä
  2. Urakoitsijoiden turvallisuus
  3. Korkealla työskentely
  4. Suljettu tila
  5. Turvalukitusstandardi
  6. Liikkuva kalusto ja nosturit

Urakoitsijan turvallisuuskoulutuksen rekisteröityminen ja aloittaminen tehdään saman linkin kautta kuin turvallisuusperehdytys. Kun rekisteröidyt järjestelmään, valitse urakoitsijan turvallisuuskoulutus. 

​Ohjeita toimittajille