UPM ja toimittajat

Toimittajat ovat olennainen osa UPM:n arvoketjua. Hankinnoilla on merkittävä rooli UPM:n toiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden turvaamisessa. UPM:n hankinnan tavoitteena on kehittää toimittajakanta, joka pystyy toimittamaan kustannustehokkaita ja innovatiivisia materiaali- ja palveluratkaisuja UPM:n liiketoiminnoille maailmanlaajuisesti.

Toimittajat ovat olennainen osa UPM:n arvoketjua

UPM:n tavoitteena on olla luotettava liikekumppani. Uskomme, että vastuulliset ja eettiset toimintatavat luovat pitkän aikavälin arvoa sekä meille että sidosryhmillemme. Sitoutumisemme eettiseen ja rehelliseen toimintaan on kirjattu yhtiön Toimintaohjeeseen (Code of Conduct), emmekä tingi näistä periaatteistamme missään olosuhteissa. Odotamme samaa sitoutumista myös toimittajiltamme sekä muilta kolmansilta osapuolilta, joiden kanssa toimimme.
 
UPM on sitoutunut noudattamaan lakeja ja säädöksiä. Erityisesti kilpailuun ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyvän lainsäädännön noudattaminen tekee meistä luotettavan liikekumppanin.

UPM Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille (UPM Supplier and Third Party Code) määrittää vähimmäistason, jota edellytämme kaikkien toimittajiemme ja Toimintaohjeessa tarkoitettujen kolmansien osapuolien noudattavan toiminnassaan.
 
Rehellisyys ja eettinen toiminta on meidän jokaisen asia. Odotan kaikkien kanssamme toimivien tahojen noudattavan poikkeuksetta Toimintaohjettamme toimittajille ja kolmansille osapuolille ja tekevän oikeita valintoja päivittäisessä työssään. 
 
Jussi Pesonen
Toimitusjohtaja, UPM

Vastuullinen hankinta UPM:ssä

Vastuullisen hankinnan varmistaminen on olennainen osa UPM:n menestyksellistä liiketoimintaa. Haluamme olla varmoja, että kaikki hankkimamme materiaalit ovat laillisia ja turvallisia ja että kaikki yhteistyökumppanimme toimivat vastuullisesti. Haluatko kuulla lisää vastuullisen hankinnan käytännöistämme ja toiminnastamme Kiinassa ja Saksassa? Katso Biofore Channel -video!

​UPM:n ulkoiset ostot


Kuitu


33 %


Raaka-aineet


29 %

Epäsuorat materiaalit ja palvelut


12 %


Logistiikka


17 %


Energia


9 %

UPM:llä on maailmanlaajuisesti yli 25 000 toimittajaa. Ostamme runsaasti erilaisia tuotteita, materiaaleja ja palveluita. Esimerkkejä näistä ovat yhtiön käyttämät pääraaka-aineet, kuten puu, sellu, energia ja keräyspaperi, sekä muut suorat ja epäsuorat materiaalihankinnat, kuten kemikaalit, pigmentit, varaosat ja erilaiset palvelut IT- ja logistiikkapalveluista kunnossapitoon.

UPM tekee avaintoimittajiensa kanssa pitkän aikavälin yhteistyösopimuksia, jotka perustuvat keskinäiseen sitoutumiseen ja avoimuuteen. Varmistaaksemme, että toimimme vastuullisesti kaikkialla, arvioimme globaalisti ja tarvittaessa toimittajakohtaisesti toimintaamme liittyviä sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöriskejä ja teemme niiden sekä havaittujen puutteiden perusteella toimittaja-auditointeja.

Heinäkuussa 2018 liityimme kemianteollisuuden Together for Sustainability –hankkeeseen (TfS), joka edistää ja kehittää kestävän kehityksen käytäntöjä hankintaketjuissaan. TfS on standardoinut tavan arvioida ja kehittää toimittajien kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Arviointi kattaa kriittisiä alueita, kuten toiminnan ympäristövaikutukset, työterveyden ja -turvallisuuden, työntekijöiden oikeudet ja ihmisoikeudet yleisesti, sekä yrityksen johtamisen ja hallinnoinnin. 

Hankkeen jäsenenä saamme ja jaamme kattavasti toimittajiin liittyviä tietoja, kuten itsenäisten asiantuntijoiden tekemiä audiointiraportteja ja kestävän kehityksen arviointeja.

Lue lisää lehdistötiedotteestamme 5.7.2018.

Toimintaohjeemme toimittajille ja kolmansille osapuolille vastaa rakenteeltaan ja vaatimuksiltaan UPM:n omaa Toimintaohjetta (Code of Conduct).  Toimintaohjeemme perusajatus on, että emme tingi eettisistä periaatteistamme missään olosuhteissa ja odotamme samaa sitoutumista myös toimittajiltamme sekä muilta kolmansilta osapuolilta, joiden kanssa toimimme. Kolmansilla osapuolilla viittamme UPM:n puolesta toimiviin edustajiin, konsultteihin, neuvonantajiin, yhteisyrityskumppaneihin, paikallisiin kumppaneihin ja jakelijoihin.  

Lue lisää: UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille.

 
​Toimitaan yhdessä!

Vaatimuksemme

UPM arvioi toimittajia selkeästi määriteltyjen valinta- ja seurantaprosessien avulla. Strateginen sopivuus, palveluvalikoima, tuotteiden ja palveluiden laatu sekä kestävät toimintatavat ovat tärkeitä toimittajien valinta- ja arviointiperusteita.
Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille

Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille

UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille määrittää vähimmäistason, jota UPM edellyttää kaikkien toimittajiensa ja Toimintaohjeessa määriteltyjen kolmansien osapuolien (mm. UPM:n puolesta toimivien edustajien, konsulttien, neuvonantajien, yhteisyrityskumppanien, paikallisten kumppanien ja jakelijoiden) noudattavan.
Yleiset hankintaehtomme

Yleiset hankintaehtomme

UPM:n yleisiä hankintaehtoja sovelletaan kaikkiin UPM-Kymmene Oyj:n tai sen konserniyhtiöiden tekemiin hankintoihin, ellei erikseen kirjallisesti osapuolten välillä toisin sovita.
Rekisteröidy

Rekisteröidy

UPM hallinnoi hankintatoimintojaan sähköisellä Scanmarket-työkalulla. Uudet ja vielä rekisteröimättömät toimittajat voivat rekisteröityä UPM:n hankintatyökalussa. Tämän jälkeen he voivat täyttää UPM:n kyselylomakkeen toimittajille ja vastata muihin tapauskohtaisiin lisävaatimuksiin.
Turvallisuusperehdytys

Turvallisuusperehdytys

UPM:n turvallisuusperehdytystyökalussa käydään läpi kaikki turvallisuuteen liittyvät aiheet, joita tarvitaan UPM:n tiloissa työskennellessä. UPM:n yleinen turvallisuusperehdytys suoritetaan vain kerran.
Laskuta meitä

Laskuta meitä

UPM hyväksyy ensisijaisesti ainoastaan sähköisiä laskuja. Näin pääset alkuun.
upm lehdistötiedote
Heinäkuu 5.2018

UPM mukaan Together for Sustainability -hankkeeseen – tavoitteena vahvistaa hankintaketjujen vastuullisuutta

UPM on liittynyt kemianteollisuuden Together for Sustainability –hankkeeseen (TfS). Hankkeessa mukana olevat jäsenyritykset edistävät ja kehittävät kestävän kehityksen käytäntöjä hankintaketjuissaan ja jakavat kattavasti toimittajiin liittyviä tietoja, kuten itsenäisten asiantuntijoiden tekemiä audiointiraportteja ja kestävän kehityksen arviointeja.