UPM haastaa kumppanit katsomaan metsää uudessa valossa

UPM kehittää aktiivisesti bio- ja kiertotalousmalliin perustuvia ratkaisuja, joihin kuuluu arvon ja materiaalien kierrätys sekä lisäarvon luominen palveluiden ja älykkäiden toimintojen avulla. Lisäksi etsimme jatkuvasti uusia tapoja korvata fossiilipohjaisia materiaaleja uusiutuvilla. Etsimme kumppaneita avuksi kiertotalouteen perustuvien ratkaisujen ja asiakasystävällisten digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ydinpatentteihin kuulumattomien patenttiemme ja teollisen internetin hyödyntämisessä.


Jaatko visiomme kestävästä innovaatiovetoisesta tulevaisuudesta?

Etsimme jatkuvasti kumppaneita startupeista, muista teollisuusyrityksistä ja tutkimuslaitoksista muutamia mainitaksemme.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: Esa Laurinsilta, Johtaja, Strategiset kumppanuudet, etunimi.sukunimi@upm.com

Ota yhteyttä: Esa Laurinsilta, Johtaja, Strategiset kumppanuudet, etunimi.sukunimi@upm.com

Lisäarvoa ja ketteryyttä kumppanuuksien avulla

 

Kumppanuuksien avulla UPM voi kehittää uusi liiketoimintamalleja ja hyödyntää patentteja, jotka muuten jäisivät yhtiöltä hyödyntämättä. Kumppanuuksia tarvitaan kaikissa liiketoiminnoissa, mutta innovoinnin ja kaupallistamisen suurimmat haasteet ovat uusissa liiketoiminnoissa. Sovelluskehitys vaatii uusia toimintatapoja, kun toimitaan UPM:lle uusilla markkinoilla. Kumppaneiden avulla voimme kehittää uusia ratkaisuja ja nopeuttaa markkinoille pääsyä.

UPM:llä on laaja yhteistyöverkosto, johon kuuluu yliopistoja ja tutkimuslaitoksia sekä teknologiatoimittajia ja startup-yrityksiä. Yhteistyö tukee UPM:n omaa T&K-toimintaa ja kehityshankkeita. 

Yhteistyöllä kumppaneiden kanssa UPM haluaa edistää liiketoimintojen kehitystä ja innovaatiota erilaisissa biotalousprojekteissa. Painopistealueina ovat sivuvirtojen hyödyntämisen parantaminen, resurssitehokkuus ja kiertotalouden edistäminen sekä digitaaliset ratkaisut ja teollisen internetin hyödyntäminen.

UPM Biofuels grass
Sustainable innovations

Hyödymme kaikki yhteistyöstä 

 

UPM on osakkaana suomalaisessa CLIC Innovation -yhtiössä, joka keskittyy biotalous- ja cleantech-tutkimukseen. Uuden keskittymän tutkimusohjelmat suuntautuvat sekä biotalouteen että energia- ja ympäristöalan tutkimukseen, ja tukevat siten UPM:n omaa tutkimus- ja kehitystyötä.

UPM on yksi EU:n ja biomassoja jalostavan sektorin tutkimus- ja innovaatioyhteenliittymän
(European Joint Undertaking on Bio-based Industries, BBI) perustajajäsenistä. Tämä biotalouden kumppanuusohjelma kannustaa investointeihin ja pyrkii luomaan kilpailukykyisiä markkinoita paikallisista raaka-aineista tuotetuille biopohjaisille tuotteille ja materiaaleille.  Kumppanuusohjelmiin varattu rahoitus nopeuttaa myös UPM:n investointien toteutumista uusilla alueilla.

Hyvänä esimerkkinä on UPM:n ValChem-hanke (Value Added Chemical Building Blocks and Lignin from Wood), joka on saanut merkittävän EU-rahoituksen osana EU:n ja biomassoja jalostavan sektorin kumppanuusohjelmaa.Valchem-hanke toteutetaan yhteistyössä Sekabin, METabolic Explorerin ja Darmstadtin teknillisen yliopiston kanssa. 

  
Haluamme tarjota asiakkaillemme ratkaisuja, jotka auttavat heitä parantamaan toimintojaan ja menestymään. Tämä onnistuu parhaiten saumattomalla yhteistyöllä ja jatkuvalla vuoropuhelulla. Niiden avulla opimme ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita entistä paremmin.