UPM:n innovaatiot biotalouden edistäjänä

UPM:n Biofore-strategia perustuu uusiutuvan puubiomassan monipuoliseen käyttöön innovatiivisella, resurssitehokkaalla ja kestävällä tavalla. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomia materiaaleja uusiutuvilla, kierrätettävillä ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavilla materiaaleilla. Tämä tavoite on yksi biotalouden tärkeimmistä ohjaavista tekijöistä.


Bioeconomy
Bioeconomy

Biotalousinnovaatiomme tuovat lisäarvoa liiketoiminnoillemme ja tukevat UPM:n uudistumista. Ne luovat uusiutuvan ja kierrätettävän biomassan käyttöön perustuvia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Parantamalla resurssitehokkuutta, pienentämällä kustannuksia ja kehittämällä uusia tuotteita parannamme nykyisten liiketoimintojen kilpailukykyä.

Lisäksi kehitämme uusia teknologioita ja liiketoimintoja, jotka laajentavat UPM:n liiketoimintaportfoliota tulevaisuudessa. UPM kehittää uusia liiketoimintoja perustuen yhtiön laajaan osaamiseen ja vahvaan asemaan metsäbiomassan hankinnassa ja jalostuksessa. Tavoitteenamme on käyttää arvokasta ja uusiutuvaa metsäbiomassaa mahdollisimman vastuullisesti ja tehokkaasti.

Hyvä esimerkki vastuullisista käytännöistä innovaatioprosesseissa on UPM:n ekodesign, joka on otettu osaksi tuotteiden ja prosessien kehitystä. Meille ekodesign tarkoittaa, että suunnittelemme ja valmistamme tuotteemme vastuullisesti siten, että ne ovat turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia. Lisäksi pyrimme varmistamaan, että elinkaarensa lopussa tuote olisi mahdollisimman usein uudelleen käytettävissä.

Immateriaalioikeuksilla turvataan uudet liiketoiminnot

UPM suojaa innovaatioita ja brändejä aktiivisesti immateriaalioikeuksilla. UPM hallinnoi ja käyttää patenttejaan, tavaramerkkejään ja muita immateriaalioikeuksiaan kaikkialla maailmassa. Innovaatioiden suojaaminen ja korkean tason riskienhallinta ovat UPM:n liiketoimintamallin olennainen osa. UPM myös etsii aktiivisesti yhteistyökumppaneita ja lisensointimahdollisuuksia,
joiden avulla se voi kehittää uutta teknologiaa ja uusia ratkaisuja asiakkailleen.UPM jättää vuosittain noin 350 patenttihakemusta. Esimerkiksi Suomessa UPM:lle myönnettiin vuonna 2016 yli 50 patenttia, enemmän kuin millekään toiselle suomalaisyritykselle.

Innovaatioilla lisäarvoa

 
Kestävyys, resurssitehokkuus ja innovatiiviset tuotteet, jotka on tehty uusiutuvasta raaka-aineesta, ovat etualalla viemässä UPM:ää kohti biotaloutta. Erilaiset innovointitarpeet korostuvat eri liiketoiminnoissa. Nykyisissä liiketoiminnoissa kehitetään keinoja kustannussäästöihin ja asiakastarpeista lähteviä uusia liiketoimintamalleja ja palveluja.

Uusissa liiketoiminnoissa luodaan uusia tuotteita ja teknologioita sekä kehitetään sovelluksia ja kaupallistamista. Tällä hetkellä UPM kehittää biotalouteen perustuvia liiketoimintoja kolmella alueella: biopolttoaineet, biokomposiitit ja biokemikaalit.

Biopolttoaineet

Biopolttoaineet

UPM aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM:n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä.
Biokomposiitit

Biokomposiitit

UPM Biocomposites -liiketoimintaan kuuluvat UPM ProFi -ulkotuotteet rakentamiseen ja UPM Formi -granulaatit ruiskuvalu- ja ekstruusiotuotantoon. UPM ProFi- ja UPM Formi -komposiiteissa yhdistyvät luonnonkuitujen ja muovin parhaat ominaisuudet.
Biokemikaalit

Biokemikaalit

UPM Biochemicals tarjoaa kestäviä ja kilpailukykyisiä puupohjaisia kemikaaleja useisiin erilaisiin teollisuuden tarpeisiin tuotteen laadusta tinkimättä. Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuista metsistä saatava sertifioitu puu.