T&K nopeuttaa UPM:n uudistumista

Kuitupohjaiset liiketoiminnat ovat UPM:n Biofore-strategian perusta. Liiketoimintojemme yhteisenä tavoitteena on luoda lisäarvoa uusiutuvilla ja kierrätettävillä materiaaleilla yhdistämällä osaamista ja teknologioita. UPM:n tutkimus- ja kehitysohjelmien ja liiketoiminnan kehittämisen tavoitteena on luoda uusia teknologioita ja tuotteita sekä tukea ja varmistaa yhtiön liiketoimintojen kilpailukyky.

UPM:n kehityspanokset

Tutkimus- ja kehitystyön osuus on kasvanut tasaisesti uusissa teknologioissa ja liiketoiminnoissa, kuten biopolttoaineiden, biokomposiittien ja  biokemikaalien kehityksessä. UPM:llä on myös useita tutkimusprojekteja nykyisissä liiketoiminnoissa. 

 

Puubiomassan monipuolista käyttöä

UPM:n Biofore-strategia perustuu uusiutuvan puubiomassan monipuoliseen käyttöön innovatiivisella, resurssitehokkaalla ja kestävällä tavalla. Tavoitteena on korvata uusiutumattomia materiaaleja uusiutuvilla, kierrätettävillä ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavilla materiaaleilla. Tämä tavoite on yksi biotalouden tärkeimmistä ohjaavista tekijöistä.

Parantamalla materiaalitehokkuutta voidaan vähentää resurssien ja raaka-aineiden kulutusta tuotantoprosesseissa. Jo nyt käytämme uudelleen tai kierrätämme suurimman osan tuotannossa syntyvästä jätteestä ja kehitämme koko ajan uusia innovatiivisia ratkaisuja. Tästä syystä UPM on lisännyt tuotannon sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen ja uudelleenkäyttöön liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä. 

UPM:n sivuvirtojen hyödyntämiseen keskittyvässä tutkimuksessa etsitään ratkaisuja UPM:n sellu- ja paperitehdasintegraattien sivuvirtojen, kuten lietteen, tuhkan, jätteen ja hukkalämmön, tehokkaampaan hyödyntämiseen. Tavoitteena on löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita sekä vähentää kustannuksia ja lisätä sivuvirtojen arvoa.

UPM:n kiertotalousratkaisuihin kuuluu myös lannoitteiden ja ravinteiden kierron kehittäminen. Lisäksi UPM tutkii uusia tapoja parantaa tehtaiden lämpötehokkuutta ja tuhkan hyödyntämistä rakentamisessa. Hyviä säästökeinoja on löydetty myös tehtaiden lämpöhyötysuhteen kehittämisestä.

Suhtaudumme tuoteturvallisuuteen vakavasti ja tarjoamme asiakkaillemme tuotteita, jotka ottavat ympäristönäkökohdat huomioon ja ovat turvallisia käyttää.

T&K:n rooli liiketoiminnoittain

UPM:n liiketoimintoja ja niiden kehitystä tukee maailmanlaajuinen tutkimus- ja kehityskeskusten verkosto. Kaikki UPM:n liiketoiminnot ja tutkimus- ja kehityskeskukset ovat ottaneet ekodesignin osaksi tuotekehitysprosessiaan. Ympäristönäkökohdat otetaan systemaattisesti huomioon tuotesuunnittelun varhaisessa vaiheessa.

Liiketoiminta-alue

T&K:n rooli

UPM Biorefining
 • ​Sellun ja puuviljelmien optimointi eri käyttötarkoituksiin
 • Biopolttoaineet
​​UPM Energy
 • ​​Energianjalostusteknologiat eri biomassoille ja polttoaineseoksille
 • Hiilidioksidineutraalit energianlähteet
 • Sähkömarkkinoiden kehityksen luomat mahdollisuudet
​UPM Raflatac
 • ​Tuotevalikoiman laajentaminen ja markkinatuki
​UPM Specialty Papers
 • ​Paperiliiketoiminnan tukeminen kasvumarkkinoilla
UPM Communication Papers
 • Kustannuskilpailukykyiset ja resurssitehokkaat ratkaisut ja uudet tuotteet
​UPM Plywood
 • ​Asiakkaille lisäarvoa luovat tuotteet
 • Prosessitehokkuus
Uudet liiketoiminnot
 • Uusien mahdollisuuksien kehittäminen synergiaetujen pohjalta
 • Osaamisen ja yhteisen infrastruktuurin kehittäminen