Rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelo​

Jotta voimme varmistaa, että sellu-, paperi ja vanerituotteemme eivät sisällä vaarallisia kemikaaleja eivätkä terveydelle haitallisia raskasmetalleja, olemme luoneet UPM:n rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelon. Se sisältää noin 6 000 kemikaalia, joita ei saa käyttää tuotteissamme.

UPM RSL - Restricted Chemical Substances List

UPM:n rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (UPM Restricted Chemical Substances List) on keskeinen osa UPM:n sitoutumista tuoteturvallisuuteen. UPM:n rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelo julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2010, ja siitä lähtien sen noudattamista on edellytetty UPM:n kemikaalitoimittajilta.

UPM:n rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelon tavoitteena on varmistaa, että UPM:n tuotteiden valmistuksessa käytetyt tuotteet noudattavat tiukinta maailmanlaajuista lainsäädäntöä, joka koskee ympäristöä, terveyttä ja tuoteturvallisuutta. Luettelon tavoitteena on myös estää tai rajoittaa vaarallisten tai muutoin vahingollisten kemiallisten aineiden käyttämistä kaikissa UPM:n tuotteissa.

Osana vastuullisen hankinnan menettelytapoja UPM:n rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelo auttaa meitä niin pitkälle kuin mahdollista varmistamaan, että käytämme myrkyttömiä materiaaleja, joista ei käytön aikana tai tuotteen kierrätyksessä tai hävityksessä vapaudu myrkyllisiä tai muutoin haitallisia aineita. UPM:n rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelo varmistaa myös, että materiaalit eivät aiheuta myrkyllisiä päästöjä eivätkä vahingoita ekosysteemejä valmistusprosessin aikana.

Lisäksi UPM kannustaa toimittajiaan valmistamaan materiaaleja uusiutuvista ja orgaanisista luonnonvaroista, jotka ovat mahdollisuuksien mukaan kierrätettäviä ja biohajoavia, sekä parhaalla mahdollisella tavalla huolehtimaan valmistuksen aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämisestä.