Shottonin kierrätys- ja lajittelulaitos

UPM Shottonin  paperitehdas on hyvä esimerkki siitä, miten UPM tehostaa sivutuotteiden uudelleenkäyttöä integroitujen prosessien avulla valmistusprosessin aikana.

Shottonin paperitehdas käyttää vuosittain 360 000 tonnia kuivaa keräyspaperia, josta tuotetaan uutta paperia.

Helmikuussa 2011 UPM:n Shottonin tehtaan uusi kierrätyslaitos alkoi käsitellä sekalaisia materiaaleja, kuten muoveja, tölkkejä ja muita Ison-Britannian kotitalouksien kierrättämiä jätteitä. Kierrätyslaitos voi käsitellä jopa 250 000 tonnia sekalaisia materiaaleja, jotka ovat peräisin eri puolilta Isoa-Britanniaa. Noin 20 prosenttia paperitehtaan raaka-aineenaan käyttämästä keräyspaperista tulee kierrätyslaitokselta.

Shottonissa käsiteltävästä keräyspaperista syntyy uudelleenkäytön jälkeen märkää jätettä, joka sisältää enimmäkseen paperikuituja, muovia, tölkkejä ja muita jäämiä. Yleensä tämä jäte poltetaan energiaksi. Se ei kuitenkaan ollut mahdollista UPM Shottonissa, joten siellä piti keksiä jokin muu vaihtoehto.
Haasteena oli keksiä arvokasta käyttöä 20 000 tonnille jätettä. Projektin avulla luotiin ainutlaatuinen ratkaisu tuotantojätteen käsittelemiseksi.

Yhteistyössä ulkopuolisten jätehuoltoasiantuntijoiden kanssa luotiin uusi tuote: Fibrefuel-pelletit, joiden pääraaka-aineena käytetään märästä jätteestä saatavia paperikuituja. Tämä uusi tuote palaa puhtaasti ja kokonaan, ja sillä tuotetaan energiaa UPM Shottonin laitokselle.