Shottonin kierrätys- ja lajittelulaitos

UPM Shottonin  paperitehdas on hyvä esimerkki siitä, miten UPM tehostaa sivutuotteiden uudelleenkäyttöä integroitujen prosessien avulla valmistusprosessin aikana.

Shottonin paperitehdas käyttää vuosittain 360 000 tonnia kuivaa keräyspaperia, josta tuotetaan uutta paperia.

Helmikuussa 2011 UPM:n Shottonin tehtaan uusi kierrätyslaitos alkoi käsitellä sekalaisia materiaaleja, kuten muoveja, tölkkejä ja muita Ison-Britannian kotitalouksien kierrättämiä jätteitä. Kierrätyslaitos voi käsitellä jopa 250 000 tonnia sekalaisia materiaaleja, jotka ovat peräisin eri puolilta Isoa-Britanniaa. Noin 20 prosenttia paperitehtaan raaka-aineenaan käyttämästä keräyspaperista tulee kierrätyslaitokselta.