Ekosuunnittelu

Meille ekosuunnittelu tarkoittaa, että suunnittelemme ja valmistamme tuotteemme vastuullisesti siten, että ne ovat turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia. Lisäksi pyrimme varmistamaan että elinkaarensa lopussa tuote olisi mahdollisimman usein uudelleen käytettävissä.

​Näkemyksemme ekosuunnittelusta

Pyrimme jatkuvasti vähentämään tuotteiden ympäristövaikutuksia niiden koko elinkaaren aikana. Tuotteemme ovat kierrätettäviä ja biohajoavia, ja niiden tuotannossa käytetään mahdollisuuksien mukaan bioenergiaa.

Olemme jo lähes 20 vuoden ajan hyödyntäneet elinkaariarviointia (LCA) tuote- ja prosessikehityksen tukena.

Jotta voimme lisätä entisestään tuotteidemme vastuullisuutta koko elinkaaren ja arvoketjun aikana, olemme ottaneet käyttöön ekosuunnittelun konseptin. Ekosuunnittelu on integroitu kaikkien liiketoimintojemme tuotekehitykseen. Sen ansiosta voimme pienentää raaka-aineiden ja tuotanto­prosessien ympäristövaikutuksia koko arvoketjun aikana jo suunnitteluvaiheessa.

Ekosuunnittelu on jaettu kahdeksaan vaiheeseen, jotka toimivat vastuullisen tuotesuunnittelun ja valmistuksen pohjana (Lähde: Lafferty, Marstander and Ruud, 2003, Ekosuunnittelun kehä: Kestävän tuotekehityksen 8 vaihetta).

Ekosuunnittelun vaiheet ​
1. ​Mahdollisimman vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavien materiaalien valinta​Mahdollisimman vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavien materiaalien valinta esimerkiksi korvaamalla fossiiliset polttoaineet bioenergialla ja fossiiliset raaka-aineet kestävän kehityksen mukaisilla vaihtoehdoilla.
2. ​Käytettävien materiaalimäärien pienentäminen​Käytettävien materiaalimäärien pienentäminen hyödyntämällä älykkäitä tuotantotekniikoita ja suunnittelemalla kestävämpiä tuotteita käyttämällä vähemmän materiaalia ja käyttämällä komponentteja uudelleen.
3.Tuotantotekniikoiden optimointi​Tuotantotekniikoiden optimointi parantamalla jatkuvasti operatiivista suorituskykyä esimerkiksi vähentämällä energian ja veden kulutusta ja jakamalla palveluja ja hyödykkeitä.
​4. Jakelujärjestelmien optimointi​Jakelujärjestelmien optimointi esimerkiksi käyttämällä kevyempiä ja uudelleenkäytettäviä pakkauksia lopputuotteiden toimituksessa.
​5. Käytön aikana aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentäminen​Ympäristövaikutusten vähentäminen käytön aikana vähentämällä asiakkaiden prosessien ympäristövaikutuksia esimerkiksi tarjoamalla kevyempiä paperilaatuja, millä voidaan vähentää jakelun aikaista polttoaineenkulutusta..
​6. Alkuperäisen tuotteen käyttöiän optimointi Alkuperäisen tuotteen käyttöiän optimointi tarjoamalla pidennetyn käyttöiän tuotteita, jotka ovat monikäyttöisiä ja kierrätettäviä sekä helposti ylläpidettäviä ja huollettavia.​
​7. Käytöstä poiston optimointi​Käytöstä poiston optimointi valitsemalla myrkyttömiä, uudelleenkäytettäviä materiaaleja, jotka voidaan erotella ja lajitella helposti uudelleenkäyttöä varten.
8. Uusien konseptien kehittäminen​Uusien konseptien kehittäminen esimerkiksi keksimällä jo suunnitteluvaiheessa tuotteille uusia käyttötapoja unohtamatta monikäyttöisyyttä ja jaettua käyttöä.

 

Tiesitkö tämän?

UPM kantaa vastuuta myös asiakkaidensa prosesseista kehittämällä ratkaisuja asiakkaiden ympäristösuorituskyvyn parantamiseksi ekosuunnittelun vaiheiden 2–6 mukaisesti. Esimerkkejä kyseisistä tuotteista on tässä alla:

 Esimerkkejä ekosuunnittelusta:

UPM Valor - ympäristövaikutuksiltaan kevyt paperi

YES-kopiopaperi on resurssitehokas

UPM Grada®, patenttia odottava teknologia kerrosrakenteisten komposiittien valmistukseen

Puumuovikomposiitti UPM ProFi

TUOTEUUTINEN
Helmikuu 16 2016

UPM ProFi Loggia täydentää UPM ProFi Classic Deck -terassivalikoimaa

Uusi UPM ProFi Loggia -komposiittiterassi näyttää ja tuntuu aidolta puulta, mutta siinä on ylivoimaisesti parempi tahrankestävyys.

'