Hyödymme kaikki yhteistyöstä ja avoimesta vuoropuhelusta asiakkaiden kanssa

Haluamme tarjota asiakkaillemme ratkaisuja, jotka auttavat heitä parantamaan toimintojaan ja menestymään. Tämä onnistuu parhaiten saumattoman yhteistyön ja jatkuvan vuoropuhelun kautta. Niiden avulla opimme ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita entistä paremmin.

Vuoropuhelun kautta menestyviä asiakkaita

UPM:n vuorovaikutus asiakkaiden kanssa perustuu jatkuvaan vuoropuheluun ja säännöllisiin asiakastyytyväisyyskyselyihin. Meillä asiakassuhteiden hallinta perustuu markkinoiden ja asiakkaiden tarpeiden perinpohjaiseen ymmärtämiseen sekä loppukäyttökohteiden tuntemukseen. 

Jatkuvan vuoropuhelun lisäksi yhtiöllä on monia yhteisiä kehityshankkeita asiakkaiden kanssa. Monet yhteisistä hankkeista liittyvät tuotekehitykseen, toimitusketjun tehokkuuteen ja optimointiin sekä yhteiseen suunnitteluun.

Mittaamme säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä useimmissa liiketoiminnoissamme kolmannen osapuolen toteuttamien kyselyjen avulla. Kyselyistä saatu palaute ohjaa toimintamme kehittämistä, ja se tuo myös tärkeän asiakasnäkökulman mukaan henkilöstön tulostavoitteiden ohjaukseen.

Vuoropuhelu ja kyselyt osoittavat, että UPM:n asiakkaat ovat kiinnostuneita yhtiön vastuullisuudesta ja kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta. Eniten asiakkaita kiinnostavat tuoteturvallisuus, ympäristömerkit, metsäsertifiointi, puun alkuperän seurantajärjestelmä, resurssitehokkuus, turvallisuusasiat ja toimitusketju. Myös pitkäaikaisen taloudellisen suorituskyvyn ja toimittajan kannattavuuden merkitys ovat kasvussa.

Erilaisia yhteistyötapoja

UPM:n liiketoimintojen tuote- ja palvelutarjonta vaihtelee. Kukin liiketoiminto käy vuoropuhelua asiakkaiden kanssa omalla tavallaan.

Tyytyväisiä asiakkaita

Teemme säännöllisesti kyselyjä eri liiketoimintojen asiakkaille. Kyselyt mittaavat esim. asiakkaidemme kokonaistyytyväisyyttä suorituskykyymme ja heidän tyytyväisyyttään yhteyshenkilöönsä.

Certificate Finder

Ympäristö- ja vastuullisuusasioihin liittyvät sertifikaatit ja lausunnot löydät Certificate Finder -työkalun avulla.

 

UPMBIOFORE.FI
Helmikuu 24 2016

UPM Grada puolitti valmistusajan

Huonekaluvalmistaja Isku siirtyi käyttämään UPM Grada -puumateriaalia muotopuristeiden valmistuksessa ja onnistui puolittamaan huonekaluaihioiden valmistusajan perinteiseen tuotantotapaan verrattuna.

upmbiofore.fi
Maaliskuu 24 2016

Paperikonsultointi vastaa asiakkaiden kustannustehokkuuden tarpeisiin

Markkinoiden johtavana paperin valmistajana UPM pystyy tarjoamaan kustantajille palvelua, joka perustuu kustantajien todellisiin tarpeisiin. Keskeisessä roolissa ovat tänä päivänä yhä vahvemmin resurssitehokkuus sekä kustannussäästöt. Tehokkuuden tavoittelu ei kuitenkaan saa heikentää painotuotteen käyttöominaisuuksia tai vähentää sen brändiarvoa.

'