Kohti hiilidioksidineutraalia tulevaisuutta

UPM:n energiastrategia perustuu hiilidioksidivapaisiin ja -neutraaleihin energialähteisiin. Olemme vahva asiantuntija uusiutuvan energian tuotannon, energian tehokkaan käytön sekä polttoaine-, sähkö- ja päästöoikeuskaupan alalla.

Biofore-strategia vastaa  ilmastonmuutokseen monin tavoin

Merkittävin panostuksemme ilmaston hyväksi on Biofore-strategia, joka tähtää fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen uusiutuvilla raaka-aineilla, metsien hiilinielujen ylläpitämiseen ja edistämiseen sekä resurssitehokkuuden jatkuvaan parantamiseen.
   
Näin hillitsemme toiminnallamme ja tuotteillamme ilmastonmuutosta:

Kestävä metsätalous

 • varmistamme, että tärkein raaka-aineemme puu kasvaa metsissä, jotka ovat kestävästi hoidettuja ja toimivat hiilinieluina
 • edistämme monimuotoisia ekosysteemejä, jotka ovat vähemmän alttiita ilmastomuutoksen vaikutuksille

Vastuullinen tuotanto

 • edistämme resurssitehokkuutta tekemällä enemmän vähemmällä
 • käytämme tuotannossamme parhaita saatavilla olevia tekniikoita (BAT)
 • lisäämme jatkuvasti uusiutuvan ja vähäpäästöisen energian osuutta toiminnassamme

Uusiutuvat ja kierrätettävät tuotteet

 • korvaamme uusiutumattomia materiaaleja uusiutuvilla ja tuotteemme ovat hiilinieluja
 • innovoimme uusia liiketoimintoja ja tuotteita tulevaisuuden tarpeisiin

​Katso ilmastovideomme: Metsät - Energiatehokkuus - Innovaatiot

       
upmbiofore.fi
LOKAKUU 25, 2016

Teoilla ja läpinäkyvällä raportoinnilla CDP:n Ilmastolistan A-luokkaan

UPM on tänään listattu CDP:n Ilmastolistan A-luokkaan. Tämä on jo kahdeksas kerta peräkkäin, kun UPM on mukana indeksissä ilmastotoimiensa ja läpinäkyvän ilmastoraportointinsa ansiosta.

upmbiofore.fi
Maaliskuu 4 2016

Biotaloudesta ratkaisu ilmastonmuutokseen

Biotaloudesta ratkaisu ilmastonmuutokseen Johtavista metsäteollisuuden yrityksistä koostuvan Forest Solutions Groupin (FSG) viesti Pariisin ilmas­tokokouksen päättäjille oli, että kestävän kehityksen mukainen metsätalous ja biotalouden uudet innovaa­tiot ovat paras tapa leikata kasvihuonekaasupääs­töjä ja lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Puhtaammat polttoaineet ja parannettu energiatehokkuus vähentävät päästöjä ilmaan

Valtaosa UPM:n päästöistä ilmaan aiheutuu energiantuotannosta. Näitä päästöjä voidaan vähentää polttoainevalinnalla, oikealla polttotekniikalla ja savukaasujen puhdistamisella.

Ilmapäästöjen määrä ja laatu vaihtelevat voimalaitoksissa tai kattilalaitoksissa tuotetun höyryn määrän, koneiden käyttöasteen ja käytettävien polttoaineiden mukaan.

UPM:n käyttämistä polttoaineista 69 prosenttia (2016) on biomassapohjaisia polttoaineita, joista ei aiheudu fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Biomassapohjaisia polttoaineita, öljyä ja hiiltä käyttävissä kattilalaitoksissa on suodatusjärjestelmät. Päästörajojen noudattamista valvotaan jatkuvasti kaikissa voimalaitoksissa, ja mittausten luotettavuuden varmistaa ulkopuolinen taho.

Energiatehokkuuden parantaminen mahdollistaa energian kulutuksen pienentämisen ja energiantuotannon aiheuttamien päästöjen vähentämisen. Päästöjä voidaan vähentää oikeilla polttoainevalinnoilla, polttotekniikoilla ja savukaasujen puhdistamismenetelmillä.

​Mahdollinen päästö ilmaanLähde​Vähennystoimenpide
​Hiilidioksidi, rikkidioksidi, typen oksidit, pienet määrät hiukkasia ja orgaanisia yhdisteitä
 • Voimalaitosten energiantuotanto;
  päästöominaisuudet vaihtelevat käytettävien polttoaineiden mukaan
 • Minimoidaan tehokkaalla puhdistuksella, polttoaineiden valinnalla ja kattilalaitosten palamisolosuhteiden hallinnalla
Pahanhajuisten rikkiyhdisteiden
aiheuttama haju (TRS-päästöt)
 • Selluntuotanto
 • Vähennetään keräämällä ja polttamalla
​Orgaanisten aineiden hajoamisen
aiheuttama haju
 • Suljetut vesikiertojärjestelmät (esimerkiksi korkea lämpötila ja anaerobiset olosuhteet)
 • Toimenpiteet toteutetaan tarvittaessa tehdaspaikoilla
​Melu
 • Tuotantolaitokset, esimerkiksi puun käsittely, kuoriminen, imupumput
 • Hallitaan syntypaikassa tai etenemisreitin varrella
 • Minimoidaan uusien laitteiden hankinnan ja uusien laitosten rakentamisen yhteydessä
 • Vanhoihin tehtaisiin asennetaan järjestelmällisesti äänieristysjärjestelmiä.

Hiilijalanjälki – työkalu tuotteen tai toiminnan ilmastokuorman arvioimiseksi

Hiilijalanjälki on tapa kuvata tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa suoraan ja välillisesti aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää.

Tuotteen hiilijalanjälki muodostuu pääasiassa raaka-aineista, käytetystä energiasta ja kuljetuksesta.

UPM Blogi
JOULUKUU 3 2015

Uhka vai mahdollisuus?

Aina välillä minulta kysytään, onko ilmastonmuutos meille uhka vai mahdollisuus. Lienee itsestään selvää, että ilmaston lämpeneminen on kansakunnalle suuri haaste, jonka vaikutuksia on vaikea ennakoida. Kukaan ei kyseenalaista, että kehitystä on hillittävä.

'