Älykkäitä ratkaisuja ympäristövaikutusten vähentämiseksi

Tavoitteenamme on tehdä enemmän vähemmällä eli pienentää tuotteidemme ympäristövaikutuksia niiden koko elinkaaren ajan. Hallitsemme ja parannamme ympäristösuorituskykyämme sertifioitujen hallintajärjestelmien avulla.

Tunnemme ympäristövaikutuksemme ja hallitsemme niitä järjestelmällisesti

UPM:llä ympäristöasioiden hallinta perustuu toimintojemme ympäristövaikutusten jatkuvaan seuraamiseen ja kunnianhimoisiin tavoitteisiin, jotka asetamme toiminnallemme. Hallitsemme ja parannamme ympäristösuorituskykyämme sertifioitujen hallintajärjestelmien avulla.

Viime vuosien aikana olemme melko hyvin onnistuneet pyrkimyksessämme tehdä enemmän vähemmällä. Se ei kuitenkaan riitä meille, vaan jatkamme yhä työtä ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Uskomme, että kiertotalous on tulevaisuuden liiketoimintamalli. Vanha lineaarinen malli, jossa materiaalit hävitetään tuotteen elinkaaren jälkeen, on tullut tiensä päähän. Sen sijaan kiertotaloudessa hyödynnetään kestävällä tavalla uusiutuvia, kierrätettäviä resursseja ja luodaan enemmän vähemmällä.

Ekotehokkaat tuotantoprosessit

Tekemällä enemmän vähemmällä pyrimme parantamaan materiaalitehokkuuttamme ja vastaamaan globaaleihin haasteisiin.

Ympäristövaikutusten hallinta

Pyrimme vähentämään toimintojemme ja tuotteidemme ympäristöjalanjälkeä koko niiden elinkaaren ajan.

Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Suosimme uusiutuvaa ja muuta hiilidioksiditonta energiaa ja pyrimme parantamaan energiatehokkuuttamme.

Päästöt ilmaan

Valtaosa UPM:n päästöistä ilmaan aiheutuu energiantuotannosta. Lisäämme hiilidioksidivapaan ja -neutraalin energian käyttöä.

Veden käyttö

Pyrimme jatkuvasti vähentämään vedenkulutusta tuotantoprosesseissamme.

Kiertotalous tavoitteena

Kiinteän jätteen määrän vähentäminen ja uudelleenkäytön lisääminen ovat tärkeitä tavoitteita kaikilla tehtaillamme.

Luvat ja säädösten noudattaminen

Noudatamme paikallisia ympäristölupia ja raportoimme ja seuraamme mahdollisia poikkeamia päästörajoista.

Vastuullisuusperiaatteet ja tavoitteet

UPM ympäristötoiminnan viisi painopistealuetta ovat tuotteet, ilmasto, vesi, jätteet sekä metsät ja biodiversiteetti.
'