Vastuullinen puunhankinta

Varmistamme, että kaikki tuotteissamme käytettävä puu ja puukuitu on vastuullisesti hankittu.

Puun alkuperän seurantajärjestelmä ja metsäsertifiointi puunhankinnassa

 UPM on merkittävä metsänomistaja ja puun ostaja. Puu on arvokas raaka-aine, ja UPM varmistaa sen optimaalisen hyödyntämisen hankkimalla kaikenlaisia puutavaralajeja.

Vuonna 2015 UPM osti 26,1 miljoonaa kuutiometriä puuta eri puolilla maailmaa. Suurin osa puusta ostetaan noin 22 000 yksityismetsänomistajalta.

Tuotteidemme valmistuksessa käytettävä puu tulee kestävästi hoidetuista metsistä, ja se on hankittu laillisella tavalla. Kaikki käyttämämme puu täyttää kolmannen osapuolen varmistaman puun alkuperäketjun vaatimukset. Pyrimme maksimoimaan sertifioidun kuidun käytön ja edistämään sertifioidun puun käyttöä maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä 84 prosenttia (2015) käyttämästämme puusta on sertifioitua.

Kaikki UPM:n omistamat metsät ja eukalyptusviljelmät on FSC®  - ja/tai PEFC™-sertifioitu. Lisäksi UPM:llä on Suomessa FSC® ja PEFC™-ryhmäsertifikaatit , joihin yksityismetsänomistajat voivat liittyä.

UPM sai joulukuussa 2015 luokituksen A- CDP:n vuoden 2015 globaalissa metsäraportissa “Realizing zero-deforestation: Transforming supply chains for the future”. UPM oli mukana Materiaalit-sektorin listauksessa.Raportti listaa teollisuusaloittain yritykset, jotka pyrkivät aktiivisella toiminnallaan estämään metsäkatoa (CDP Forests program).

Tunnemme käyttämämme puun alkuperän

UPM varmistaa, että yhtiön omille tehtaille ja asiakkaille toimitettu puuraaka-aine on kestävästi ja laillisesti hankittua sekä kansainvälisten metsäsertifiointijärjestelmien vaatimusten mukaista.

Maailmanlaajuinen seurantajärjestelmä

UPM:n puunhankintatoiminnoilla ja tehtailla on käytössä kansainvälisten PEFC™- ja FSC®-standardien mukaiset alkuperän seurantajärjestelmät.

Certificate Finder

Ympäristö- ja vastuullisuusasioihin liittyvät sertifikaatit ja lausunnot löydät Certificate Finder -työkalun avulla.

​Puun alkuperän täysi jäljitettävyys

Puun alkuperän seuranta on toimintamme perusedellytys. UPM:n puun alkuperän seurantajärjestelmä täyttää sekä PEFC™- että FSC®-metsäsertifiointijärjestelmän vaatimukset. Varmistamme, että tehtaisiimme toimitettava puuraaka-aine on kestävästi hankittua, laillisesti hakattua ja kansainvälisten metsäsertifiointijärjestelmien, EU:n puutavara-asetuksen, Yhdysvaltojen Lacey Act -säädöksen ja muiden alueellisten vaatimusten mukaista. Lue lisää täältä.

'