Vastuullista hankintaa koko hankintaketjussa

Emme tingi vastuullisista hankintakäytännöistä. Uskomme että hankinnan jokaisella valinnalla on merkitystä – meidän ja toimittajiemme tekemät päätökset ovat ratkaisevassa asemassa.

Yhteistyö toimittajien kanssa on vastuullisen hankintaketjun perusta

Vahvuutenamme on tiivis ja läpinäkyvä yhteistyö kaikkien avaintoimittajiemme kanssa. Kun toimittajat ymmärtävät toimintamme taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia ja pääsemme yhteisymmärrykseen niille asettamistamme vaatimuksista, hyödymme kaikki pitkällä aikavälillä.

Vastuullinen hankinta

Vastuullisten hankintakäytäntöjen neljä kulmakiveä ovat tiivis yhteistyö toimittajien kanssa, läpinäkyvät toimittajavaatimukset, systemaattiset riskiarvioinnit ja toimittajien vaatimustenmukaisuuden varmistaminen.

Ihmisoikeudet toimitusketjussa

Ihmisoikeudet ja sosiaalinen vastuu ovat meille tärkeitä koko hankintaketjussa.

UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille

Edellytämme, että kaikki toimittajamme noudattavat UPM:n Toimintaohjeessa toimittajille ja kolmansille osapuolille määriteltyjä periaatteita sekä sitoutuvat sosiaalista ja ympäristövastuuta koskeviin vaatimuksiin.

Puunhankinta

Puu on tärkein raaka-aineemme. Meille on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että se hankitaan vastuullisesti kestävästi hoidetuista metsistä.

Optimoitu logistiikka

Vähennämme logistiikkamme ympäristövaikutuksia optimoimalla reittivalinnat ja suosimalla raide- ja merikuljetuksia sekä vähäpäästöisiä polttoaineita ja moderneja, vähäpäästöisiä moottoreita kaikissa kulkuneuvoissa.

Kierrätysmateriaalit

Tavoitteemme on siirtyä kiertotalouteen, jossa kaikki sivuvirrat ja jäämät hyödynnetään raaka-aineina. Tämä vaatii innovatiivista ajattelua ja asenteiden muuttumista.
upmbiofore.fi
Syyskuu 29 2016

UPM Changshun tehdas ranskalaisten Lyrecon valvovan silmän alla

Ranskalainen toimistotarvikkeiden suuryritys Lyreco on ostanut UPM:n paperilaatuja jo yli 15 vuoden ajan. Lyrecon toimintaa ohjaa EcoFuture -strategia, joka rakentaa kestävää tulevaisuutta taloudellisen kehityksen, sosiaalisen vastuun ja ympäristön-suojelun keinoin.

UPMBIOFORE.FI
Huhtikuu 14 2016

Toimittaja-arvioinneista hyötyä kaikille osapuolille

UPM:n toimittaja-arvioinnit vahvistavat yhteistyötä ja auttavat parantamaan liiketoimintaprosesseja yhdessä toimittajien kanssa.

'